Lịch Vạn Sự Tháng 2/2016 (Kỳ 2)

Logo Lichvan su

Từ ngày 16/2/2016 đến ngày 29/2/2016

NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi)

Kiến CANH DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc tháng Giêng ÂL, đủ)

Ngày vào tiết LẬP XUÂN : 4/2/2016 (tức ngày 26 tháng 12 ÂL)

Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2016 (tức ngày 12 tháng 1 ÂL)

Hành : MỘC (Tùng Bá Mộc – Cây Tùng già) – Sao : Tâm

3- Am duong lich 2016-2

5 Tuoi ThinThứ ba – Ngày MẬU THÌN – 16/2 tức 9/1 ÂL (Đ)

Hành MỘC -Sao Dực – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Không có – Tự hình : Canh Thìn, Bính Thìn – Khắc tuổi Chi : Canh Tuất, Bính Tuất

TỐT : Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố, Thiên ân, Trực tinh, Kim quỹ

Nên : Khai trương, Giao dịch, Cầu tài, Thay đổi, Cúng tế, Ccầu phước

XẤU : Thổ ôn, Thiên tặc, Tam tang, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Không phòng, Ly sào, Khô tiêu.

Cử : Động thổ, xuất hành, Đính hôn,

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

6 Tuoi RanThứ tư – Ngày KỶ TỴ – 17/2 tức 10/1 ÂL (Đ)

Hành MỘC – Sao Chẩn – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Hợi, Đinh Hợi

TỐT : Thiên phúc, Địa tài, Hoạt diệu. Hoàng đạo : Kim đường

Nên : Cúng tế, Cầu phước, Vào đơn, Chữa bệnh

XẤU : Thiên cương, Sát chủ, Tiểu hao, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Thần cách, Băng tiêu, Ly sáo, Nguyệt hình, Ngũ hư.

Cử : Mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

7 Tuoi NgoThứ năm – Ngày CANH NGỌ – 18/2 tức 11/1 ÂL (Đ)

Hành THỔ – Sao GIÁC – Trực ĐỊNH

Khắc tuổi Can : Giáp Thân, Giáp Dần – Tự hình : Bính Ngọ, Nhâm Ngọ. – Khắc tuổi Chi : Nhâm Tý, Bính Tý.

TỐT : Thiên mã, Nguyệt tài, Tam hợp, Thời đức

Nên : Đi xa, Xuất hành, làm những việc nhỏ

XẤU : Sát chủ, Đại hao, Hoàng sa, Ngũ quỹ, Tội chí, Trùng phục. Hắc đạo : Bạch hổ

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

8 Tuoi MuiThứ sáu – Ngày TÂN MÙI – 19/2 tức 12/1 ÂL (Đ)

Hành THỔ – Sao CANG – Trực Chấp

Khắc tuổi Can : Ất Dậu, Ất Mão – Khắc tuổi Chi : Quý Sửu, Đinh Sửu

TỐT : Nguyệt đức hợp, Thiên thành, Kính tâm, Nhân chuyên, Hoàng đạo : Ngọc đường.

Nên : Mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên ôn, Thổ cấm.

Cử : tẩn liệm, cải táng

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

9 Tuoi ThanThứ bảy – Ngày NHÂM THÂN – 20/2 tức 13/1 ÂL (Đ)

Hành KIM – Sao Đê – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Bính Dần, Bính Thân – Khắc tuổi Chi : Bính Dần, Canh Dần

TỐT : Thiên đức hợp, Nguyệt không, Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần, Phổ hộ, Thiên ân, Dịch mã

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Nguyệt phá, Ngày Tam nương

Cử : động thổ, gác đòn dông, lợp mái nhà

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

10 Tuoi DauChủ nhật – Ngày QUÝ DẬU – 21/2 tức 14/1 ÂL (Đ)

Hành KIM – Sao PHÒNG – Trực Nguy

Khắc tuổi Can : Đinh Mão, Đinh Dậu – Khắc tuổi Chi : Đinh Mão, Tân Mão.

TỐT : Phúc sinh, Cát khánh, Âm đức

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Thiên lại, Hoang vu, Nhân cách, Cô Quả. Hắc đạo : Huyền vũ. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

11 Tuoi TuatThứ hai – Ngày GIÁP TUẤT — 22/2 tức 15/1 ÂL (Đ)

Hành HỎA – Sao Tâm – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Canh Thìn, Canh Tuất – Khắc tuổi Chi : Nhâm Thìn, Canh Thìn.

TỐT : Thiên quý, Thiên hỉ, Thiên quan, Tam hợp, Hoàng ân, Tư mệnh

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Nguyệt yếm, Cô thần, Quỷ khốc, Trùng tang, Hỏa tinh, Phi liêm đại sát.

Cử : xuất hành, đính hôn, cúng tế, xây bếp

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

12 Tuoi HoiThứ ba – Ngày ẤT HỢI – 23/2 tức 16/1 ÂL (Đ)

Hành HỎA – Sao VĨ – Trực THÂU

Khắc tuổi Can : Tân Tỵ, Tân Hợi – Khắc tuổi Chi : Quý Tỵ, Tân Tỵ.

TỐT : Thiên quý, Thánh tâm, Ngũ phú, U vi, Lục hợp, Mẫu thương

Nên : đính hôn, khai trương, dọn nhà, cầu tài gả cưới

XẤU : Kiếp sát, Địa phá, Hà khôi, Ly sàng, Đại mộ, Đao chiêm sát. Hắc đạo : Câu trận

Cử : xuất hành, đi xa, đi sông nước, an táng

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

1 Tuoi TyThứ tư – Ngày BÍNH TÝ – 24/2 tức 17/1 ÂL (Đ)

Hành THỦY – Sao CƠ – Trực KHAI

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Canh Ngọ, Mậu Ngọ.

TỐT : Tuế đức; Nguyệt đức, Nguyệt ân, Sinh khí, Ích hậu, Mẫu thương, Đại hồng sa, Sát cống, Bất tương. Hoàng đạo : Thanh long.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Diệt môn, Thiên hỏa, Tai sát, Lỗ ban sát, Đao chiêm sát.

Cử : gác đòn dông, lợp mái nhà, động thổ

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

2 Tuoi SuuThứ năm – Ngày ĐINH SỬU – 25/2 tức 18/1 ÂL (Đ)

Hành THỦY – Sao ĐẨU – Trực Bế

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Mùi, Kỷ Mùi.

TỐT : Thiên đức, Tuế hợp, Tục thế, Đại hồng sa, Trực tinh. Hoàng đạo : Minh đường

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tai, Nguyệt hư, Cô quả, Cửu thổ quỷ, Bát phong, Kim thần thất sát. Huyết chi, Huyết kỵ. Ngày Tam nương

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

3 Tuoi DanThứ sáu – Ngày MẬU DẦN – 26/2 tức 19/1 ÂL (Đ)

Hành THỔ – Sao Ngưu – Trực KIẾN

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Canh Thân, Giáp Thân.

TỐT : Yếu yên, Phúc hậu, Thiên thụy

Nên : nhóm họp, giao dịch, cầu tài

XẤU : Vãng vong, Thổ phù, Lục bất thành, Lôi công, Ly sào, Thiên hình. Kim thần thất sát

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

4 Tuoi MaoThứ bảy – Ngày KỶ MÃO – 27/2 tức 20/1 ÂL (Đ)

Hành THỔ – Sao Nữ – Trực TRỪ

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Dậu, Ất Dậu.

TỐT : Thiên phúc, Thiên ân, Thiên thụy, Bất tương

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Nguyệt kiến, Kim thần thất sát.Hắc đạo : Chu tước.

Cử : mọi sự đều xáu

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

5 Tuoi ThinChủ nhật – Ngày CANH THÌN – 28/2 tức 21/1 ÂL (Đ)

Hành KIM – Sao Hư -Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Giáp Tuất, Giáp Thìn – Khắc tuổi Chi : Giáp Tuất, Mậu Tuất.

TỐT : Thiên phú, Thiên tài, Thiên ân, Lộc khố, Nhân chuyên, Kim quỹ

Nên : Mọi sự đều tốt

XẤU : Thổ ôn, Thiên tặc, Tam tang, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Không phòng, Trùng phục, Khô tiêu.

Cử : Cúng tế, Cầu phước, khai trương, dọn nhà, vào đơn

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

6 Tuoi RanThứ hai – Ngày TÂN TỴ – 29/2 tức 22/1 ÂL (Đ)

Hành KIM – Sao Nguy – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Ất Hợi, Ất Tỵ – Khắc tuổi Chi : Ất Hợi, Kỷ Hợi.

TỐT : Thiên ân, Thiên thụy, Nguyệt đức hợp, Địa tài, Hoạt diệu. Hoàng đạo : Kim đường.

Nên : Mọi sự đều tốt

XẤU : Sát chủ, Thiên cương, Tiểu hao, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Thần cách, Băng tiêu, Nguyệt hình, Ngũ hư. Ly sào. Ngày Tam nương

Cử : Nhóm họp, dọn nhà, đi xa, xuất hành, động thổ, xây bếp, lợp mái nhà

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

Logo le ky niem

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM TRONG THÁNG 2 DƯƠNG LỊCH

3/2/ 1930 :Thành lập Đảng Cộng sản VN

12/2/1947 : Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ

14/2 : Ngày lễ Tình Nhân (Valentine’s day)

27/2/1955 : Ngày Thầy thuốc Việt Nam

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM TRONG THÁNG GIÊNG ÂM LỊCH

10/1-T3 : Hội chùa Yên Tử (đến tháng 3 AL) Uông Bí – Quảng Ninh

11-12/1 : Lễ hội Trò Trám, Tứ xã, Lâm Thao, Phú Thọ

11-13/1 : Lễ đền Phù Đổng, Phù Ung, Ân Thi, Hưng Yên

12/1: Hội Gầu Tào của người Mông (tức đi chơi núi, chơi xuân, đi ngoài trời)

13/1 : Hội Lim Quan họ, xã Lũng Giàng, Tiên Sơn, Bắc Ninh – Hội rước Lợn (Heo), La Phù, Hoài Đức, Hà Tây.

14/1 : Hội đánh Phết, Hiền Quang, Tam Thanh, Phú Thọ (Tưởng nhớ nữ tướng Thiền Hoa của Hai bà Trưng.- Hội đền Dạ Trạch (Khoái Châu – Hưng Yên)

15/1 : Hội bà Chúa Kho, xã Vũ Ninh, Bắc Ninh – Ngày mất vua Lê Thánh Tông (1442 -1497)

15/1 : Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng) – Ngày Thơ Việt Nam

15-16/1 : Hội rèn Vân Giang, Nam Giang, Nam Trực, Nam Định

16/1 :  Hội đền vua Mai (Mai Thúc Loan) xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An – Trò tung Còn, hội xuân các dân tộc Mường, Tày,  Thái, Mông …

17/1 : Hội chùa Dâu (Thuận Thành – Bắc Ninh)

18/1 : Hội Côn Sơn, xã Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương

20/1 : Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

20-30/1 : Hội hoa Vị Khê (Điền Xá, Nam Trực, Nam Định.)

21/1 : Lễ hội Yên Tử, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh, tại núi Yên Tử

22/1: Lễ hội đua trải, Thừa Thiên Huế

22-27/1 : Chợ Kỳ Lừa, P. Đông Kinh, Lạng Sơn

Thiên Việt

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

TỰ XEM CHỈ TAY

Logo KH huyen bi

5 Chi tay 2HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

TỰ XEM TƯỚNG BÀN TAY

Từ những đường chỉ tay, có thể nhìn ra ưu khuyết điểm, quá khứ thậm chí là tương lai của chúng ta. Nghệ thuật xem chỉ tay còn được gọi là tướng bàn tay, đã hình thành ở Châu Á mấy trăm năm qua.

Alexandre Đại đế và thầy của ông là nhà triết học Hi Lạp cổ đại Aristotle từng nói: “Những đường chỉ được viết vào bàn tay con người không có nguyên nhân nào cả. Nó nói lên tính cách và vận mệnh của chủ thể”. Các thầy thuốc của Hi Lạp cổ đại thậm chí còn dùng tướng bàn tay để chữa bệnh cho các bệnh nhân.

Mark Twain, Stephen Grover Cleveland, Thomas Alva Edison cũng tán thành với nghệ thuật xem tướng bàn tay, các danh nhân này cũng từng đến thăm và học hỏi thuật xem 5 Chi tay 1chỉ tay Ấn Độ của Cheiro.

Tuy nhiên, muốn hiểu được những đường chỉ tay, chúng ta không nhất thiết phải tìm đến một thầy bói hay chuyên gia, bạn có thể tự tham khảo những điều cơ bản trong bài viết này. Để bắt đầu, bạn hãy mở rộng hai bàn tay ra.

– Nếu chỉ tay ở hai bàn tay khác nhau, điều này có nghĩa là bạn luôn cố gắng nỗ lực để thay đổi bản thân.

– Hãy xem đến bàn tay thuận của bạn, tìm đường tâm đạo, đường trí đạo, đường sinh đạo, đường sự nghiệp.

Trước tiên hãy xem đường tâm đạo hay còn gọi là đường tình cảm đường tình duyên:

5 Chi tay 31/- Nếu đường chỉ tay từ bên cạnh kéo dài đến dưới ngón trỏ: Bạn rất hài lòng với cuộc sống tình cảm hiện tại.

2/- Nếu đường chỉ tay từ bên cạnh nối đến dưới ngón giữa: Bạn là người khá ích kỷ trong tình yêu.

3/- Nếu đường chỉ tay từ bên cạnh kéo dài đến giữa và dừng lại ở chính giữa ngón: Bạn dễ dàng sa vào lưới tình.

4/- Đường chỉ tay thẳng và ngắn: Bạn không phải là một người lãng mạn.

5/- Đường chỉ tay sát với các ngón tay: Bạn là người vô cùng nhiệt tình, nhưng đôi khi rất hay đố kị người khác.

6/- Đường chỉ tay vắt ngang lòng bàn tay: Bạn rất biết cách che giấu suy nghĩ và cảm xúc.

7/- Đường chỉ tay giao với đường sinh đạo: Bạn dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm.

Tr Coi boi 28/- Đường chỉ tay hướng lên phía ngón trỏ: Bạn chính là một kẻ si tình ngốc nghếch.

9/- Đường chỉ tay song song với đường trí đạo: Bạn rất giỏi trong việc khống chế những suy nghĩ của mình.

10/- Đường chỉ tay lượn sóng: Bạn là người có sức lôi cuốn với người khác giới, nhưng lại thiếu mất một tình yêu chân thành.

11/- Đường tâm đạo đứt đoạn: Hẳn là bạn đã trải qua một cuộc tình khắc cốt ghi tâm.

12/- Đường chỉ tay kéo dài: Bạn chính là một lãng tử, bạn khó mà có tình cảm thật lòng với ai đó.

Tiếp theo là đường trí đạo hay còn gọi là đường trí tuệ, đường học hành, công danh:

1/- Đường trí đạo hơi ngắn: Bạn thích đạt được thành tựu thực chất.

2/- Đường trí đạo thẳng và nằm ngang lòng bàn tay: Bạn là một nhà tư tưởng có logic.

3/- Đường trí đạo lượn sóng hoặc gấp khúc: Bạn không có sự chú tâm, luôn mơ tưởng, bay bổng.

4/- Đường trí đạo vòng hướng xuống dưới: Bạn là người rất sáng tạo, hơn nữa rất được 5 Chi tay 5người khác tín nhiệm.

5/- Đường trí đạo tách ra từ đường sinh đạo: Bạn ưa mạo hiểm và luôn thích thú khám phá những đồ vật mới lạ.

6/- Phía trên có những vòng tròn nhỏ: Bạn từng trải qua rất nhiều nguy cơ về tình cảm.

7/- Có nhiều giao điểm: Luôn đưa ra được những quyết định quan trọng.

Bây giờ hãy xem đến đường sinh đạo của bạn nhé (còn gọi là đường sống hoặc đường đời) !

1/- Đường sinh đạo thô và sâu: Bạn luôn có yêu cầu và theo đuổi đối với cuộc sống.

2/- Đường sinh đạo nông và nhạt: Bạn không phải là mẫu người lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.

3/- Đường sinh đạo ngoằn ngoèo: Đường sinh đạo của bạn càng cong, chứng tỏ ý trí của bạn càng kiên cường.

4/- Đường sinh đạo càng thẳng: Chứng tỏ bạn càng thận trọng.

5/- Đường sinh đạo đứt đoạn: Trong cuộc sống của bạn có thể xảy ra nhiều biến động lớn.

6/- Đường sinh đạo có nhiều vòng tròn nhỏ: Có thể bạn thường xuyên phải nằm viện hoặc bị thương.

7/- Bạn có nhiều đường sinh đạo: Bạn đúng là một người vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát.

5 Chi tay 6Cuối cùng hãy cùng xem đường sự nghiệp, công danh của bạn:

1/- Đường sự nghiệp rõ và thẳng: Thể hiện bạn có một công việc và cuộc sống rất rõ ràng.

2/- Đường sự nghiệp nhạt nhòa: Bạn không hài lòng với công việc hiện tại.

3/- Đường sự nghiệp có nhiều đường cắt qua: Sự nghiệp của bạn khá bấp bênh, lúc lên lúc xuống.

4/- Đường sự nghiệp cắt đường sinh đạo: Bạn là người độc lập và có trí tiến thủ.

5/- Đường sự nghiệp từ giữa kết hợp với đường sinh mệnh: Bạn luôn biết hi sinh bản thân để giúp đỡ người khác.

6/- Đường sự nghiệp từ ngón cái đi qua đường sinh mệnh: Bạn luôn nhận được sự ủng hộ hết mình của bạn bè và người thân.

Vậy là thông qua 4 đường cơ bản, bạn đã có thể dự đoán về tính cách và con đường tương lai của mình. Dù sao đi nữa, hãy luôn nhớ rằng “vận mệnh nằm trong tay bạn” đều đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thông qua hành vi, tu tâm tính, làm điều tốt, một người có thể cải biến rất nhiều vận mệnh của bản thân. (theo Meirihaowen – dịch Quỳnh Chi)

Phan Tát Đại chuyển tiếp

9 Ban chan PN 1BÀN CHÂN PHỤ NỮ

NÓI LÊN ĐIỀU GÌ ?

Có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá vẻ đẹp trong đó có đôi bàn chân đàn bà vậy kiểu chân nào tạo nên vẻ đẹp của họ.

Đa phần người phụ nữ đều sở hữu đôi bàn chân theo kiểu Ai Cập, Roma hay Hy Lạp. Dựa theo chiều dài của ngón chân mà các nhà khoa học đã phân loại ra dạng bàn chân. Vậy đôi bàn chân đàn bà nói lên điều gì ?

1/- Đầu tiên là dạng bàn chân Ai Cập : Đặc điểm của loại bàn chân này đó là có ngón cái dài hơn so với 4 ngón còn lại và các ngón chân tạo thành một đường kẻ xiên. Với dạng bàn chân Ai Cập, người phụ nữ nên chọn những loại giày có đầu hơi dốc một chút. Như vậy sẽ giúp họ thoải mái và dễ chịu khi di chuyển.

9 Ban chan PN 2Còn về tính cách của những người có bàn chân kiểu này thì họ là những nhân tài, có học thức cao và thái độ vô cùng rõ ràng với cuộc sống xung quanh.

2/- Dạng bàn chân kiểu Rome : Đặc điểm nhận dạng của những người có bàn chân kiểu Rome đó là hầu hết chiều dài của 5 ngón chân đều tương đương nhau và tạo thành một đường thẳng.

Với người có đôi chân theo kiểu Rome rất ít xuất hiện. Bàn chân của những người phụ nữ này thường được gọi là bàn chân vuông. Người có kiểu bàn chân như này có thể chọn những loại giày mũi tròn hay đầu vuông thì sẽ vô cùng thoải mái khi di chuyển.

Về tính cách của những người có bàn chân Rome thì họ có nhân duyên tốt, thông minh và có khả năng những thì thường có giọng khá thấp.

3/- Cuối cùng là dạng bàn chân kiểu Hy Lạp : Những người có dạng bàn chân kiểu Hy Lạp thường có ngón thứ hai dài hơn bốn ngón còn lại.9 Ban chan PN 3 Những người có bàn chân thuộc dạng này thường chiếm tỷ lệ phụ nữ đẹp nhiều hơn.

Điều thú vụ đó là chính bức tượng nữ thần tự do tại Mỹ và những bức tượng phụ nữ cổ tại Hy Lạp đều chọn loại bàn chân này là tiêu chuẩn đẹp. Bàn chân Hy Lạp phù hợp với những đôi giày mũi nhọn.

Còn về tính cách của những người sở hữu bàn chân Hy Lạp thì họ thường giàu tình cảm, sống theo sở thích và cảm xúc để làm việc và họ thuộc về trường phái tự do và phóng khoáng. (theo Thiên Anh)

D ĐOÁN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

QUA Đ DÀI NGÓN ÁP ÚT

Nhiều người tin rằng chính ngón áp út nói lên tính cách của con người, vậy bạn ở trường hợp nào sau đây ?

Sẽ có ba trường hợp có thể xảy ra với ngón áp úp của bạn đó là ngón áp úp dài hơn ngón trỏ, ngỏ trỏ dài hơn ngón áp út 9 Ngon tay 1và ngón áp út và ngón trỏ dài bằng nhau.

Với trường hợp đầu tiên ngón áp út dài hơn ngón trỏ (Hình A) : Bạn luôn là tâm điểm của mọi người xung quanh.  Bạn đầy lôi cuốn và thường chiếm được lòng tin của mọi người xung quanh nhưng bạn lại là người ưa mạo hiểm và có phần đột phá trong mọi chuyện xung quanh. Nhưng nhiều người nhận xét bạn rằng bạn dễ kích động nhưng bạn luôn biết bạn cần gì.

Nếu bạn cho rằng những điều nào đó trong cuộc sống của bạn không đúng bạn sẽ muốn thay đổi nó ngay lập tức và bạn thường thích với những nghề như bán hàng hoặc làm trong quân đội.

Ngón trỏ dài hơn ngón áp úp (Hình B) : Những người có ngón trỏ dài hơn ngón áp úp thường là những người đầy tự tin và đa mưu túc trí.9 Ngon tay 2Những người này sinh ra thường có tướng làm lãnh đạo. Trong cơn gian nan những người này thường dẫn dắt mọi người bước qua khó khăn nhanh chóng. Chính tài lãnh đạo của mình những người có ngón trỏ dài hơn ngón áp út được rất nhiều người đặt niềm tin và dễ dàng tìm bạn đồng hành.

Nếu cảm nhận được nhiều điều mình làm là không đúng, họ thường ngồi lại và xem xét bản thân mình. Những người có dạng ngón tay áp út kiểu này thường là những chính trị gia, giáo viên hoặc những người hoạt náo viên tài tình.

Trường hợp cuối cùng là ngón áp úp và ngón trỏ có độ dài bằng nhau (Hình C) : Những người có dạng bàn tay kiểu này thường là những người công bằng, vững chãi và rất kiệm lời nhưng họ lại luôn thích lắng nghe những lời người khác nói. 9 Ngon tay 3Chính vì vậy mà họ có một nội tâm rất lớn.

Người còn ngón trỏ và ngón áp út bằng nhau thường theo chủ nghĩa ôn hòa, giàu tình cảm, hay đồng cảm với người khác và luôn đặt mình vào vị trí của người khác trước khi làm mọi việc.

Chính vì vậy về mặt nhiệt tình và giúp đỡ người khác thì không ai sánh bằng những người này.

Bác sĩ, ý ta hay nhân viên phúc lợi xã hội rất thích hợp với những người có dạng bàn tay kiểu này. Chính lòng nhân ái có họ mà người xung quanh họ hay liên tưởng đến hình ảnh một thiên thần. (theo Thiên Anh)

KHÁM PHÁ BÍ MT

MI ĐƯỜNG VÂN TAY

Tướng vân tay được chia thành hai loại : vân hình xoáy ốc và vân hình nước chảy. Từ hình dạng khác nhau của hai loại vân này có thể đoán 9 Van tay 1biết tính cách và vận mệnh không giống nhau ở mỗi người.

1/. Năm ngón tay đều dạng vân hình xoáy ốc ; Theo quan điểm nhân tướng học cổ xưa, người mà bàn tay trong đó 5 ngón liên tiếp đều có dạng vân hình xoáy ốc thường rất tự tin, khí phách mạnh mẽ, có tính độc lập cao. Do vận khí cả đời người này có sự biến hóa lớn nên bình thường phải chú ý tu dưỡng và kiềm chế bản thân.

2/. Năm ngón tay đều dạng vân hình nước chảy : Đây là tướng tay chỉ người ngay thẳng, linh hoạt, khéo léo nhưng lại yếu về mặt giao tiếp. Người có tướng tay này không thích hợp làm trong các ngành có tính cộng đồng.

3/. Ngón tay cái và ngón út có vân hình xoáy ốc : Người có dạng vân tay này thích hợp với những ngành có tính chất hùng biện, dùng lời nói để thuyết phục người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thành công từ sớm, người này phải có tầm nhìn xa rộng hơn, tránh quan tâm quá nhiều đến lợi ích trước mắt.

4/. Ngón tay cái và ngón áp út có vân hình xoáy ốc : Người này có cuộc sống vất vả từ khi còn nhỏ, 9 Van tay 2nhưng nếu cố gắng vươn lên thì đến trung và hậu vận nhất định sẽ có địa vị lẫn tài vận trong xã hội.

5/. Ngón tay cái và ngón giữa có vân hình xoáy ốc : Người có kiểu vân tay này thường hay lo lắng thái quá về mọi việc trong cuộc sống. Nếu biết kiểm soát tốt cảm xúc, suy nghĩ lạc quan và nỗ lực làm việc ắt sẽ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp cũng từ đó mà hiển vinh.

6/. Ngón tay cái có vân hình nước chảy : Chủ nhân của tướng vân tay này là người tài khí rạng ngời, đầu óc sáng suốt. Chỉ cần người này không nản chí, nhất định sẽ thành công. Ngoài ra, người này có tính tình nóng nảy nhưng lại vô cùng hào phóng, được nhiều người yêu mến.

2-van-tay-47/. Ngón út có vân hình nước chảy : Chủ nhân của kiểu vân tay này có tính cách hài hòa, được sự giúp đỡ của bạn bè và sự đề bạt của cấp trên nên dễ đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người này mắc khuyết điểm hay hoài nghi, không dễ tin tưởng vào người khác.

8/ . Ngón áp út và ngón út có vân hình nước chảy : Người này tính tình nóng nảy, ý chí bạc nhược, dễ bị lầm đường lạc lối. Tuy nhiên, nếu biết sửa chữa, cuối cùng cũng nhận được kết quả tốt đẹp.

9/. Ngón cái có vân hình xoáy ốc : Đây là người có sức sống vượt trội nhưng thành đạt khá muộn. Vận thế người này khi còn nhỏ không tốt, nhưng về trung và hậu vận thì khởi sắc, hưởng phúc cuối đời.

10/. Ngón trỏ có vân hình xoáy ốc : Người có vân ngón trỏ hình xoáy ốc biết cách giao lưu với mọi người, nhưng làm việc gì cũng thích dựa vào may rủi. Do đó, công việc thường đứt gánh giữa đường, cuối cùng lại tay trắng.

11/. Ngón giữa có vân hình xoáy ốc : Tuy đây là người có lí tưởng cao, hoài bão lớn nhưng do tính tự cao tự đại và hay mơ ước hão huyền nên dễ biến thành kẻ phóng túng, xa rời thực tế. Nếu có cách suy nghĩ thực tế hơn, thành công sẽ đến với người 9 Van tay 4này.

12/. Ngón áp út có vân hình xoáy ốc ; Ngay từ thuở thiếu niên, người này đã thể hiện ý chí hơn người nên gặp thuận lợi trong sự nghiệp. Mặt khác, người này còn có khả năng lãnh đạo, nếu kiên trì tới cùng sẽ dễ dàng đạt được thành công.

13/. Ngón út có vân hình xoáy ốc : Đường vân tay này cho thấy đây là người có thành công nhất định trong sự nghiệp và đạt được thành tựu lớn trong đời. Tuy nhiên, nhược điểm của người này là nóng vội, thiếu sự kiên trì.

14/. Ngón cái và ngón trỏ có vân hình xoáy ốc : Điều này thể hiện chủ nhân của nó là người có tính cách khá rộng rãi, nhân duyên tốt, giỏi giao tiếp. Nhưng chính vì lòng dạ quá tốt nên dễ bị lợi dụng hoặc liên lụy đến chuyện thị phi.

15/. Ngón cái và ngón út có vân hình xoáy ốc : Người có dạng vân kiểu này thường biết nhìn xa trông rộng, thường chín chắn trước tuổi. Họ dễ thành công trong sự nghiệp và an hưởng cuộc sống yên ổn khi về già. (Khánh Hạ theo thegioitre)

Xuân Mai chuyển tiếp

9 Ban chan 1XEM BÀN CHÂN, BIT RÕ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

Nếu bàn chân bạn có ngón trỏ dài hơn hẳn ngón cái, bạn là người rất tâm huyết, thường trở thành nghệ sĩ hay nhà diễn thuyết.

Xem chỉ tay để đoán tính cách, số phận là một thuật nổi tiếng từ xa xưa. Tuy vậy, nhiều người không biết rằng bàn chân của mỗi người cũng tiết lộ nhiều điều. Xem hình dáng bàn chân thực sự có thể biết được nhiều điều thú vị về tính cách chủ nhân của nó. Dưới đây là 10 kiểu bàn chân và những đặc điểm nổi bật của người sở hữu nó:

1/- Bàn chân La Mã (H1) : Đây là kiểu chân phổ biến nhất nhất. Những ngón chân cân xứng và tất cả đều thẳng, với ngón cái là to nhất. Người nào có kiểu bàn chân này thường hướng ngoại và cởi mở. Họ cũng có sức lôi cuốn đặc biệt, vì vậy hay trở thành nhà diễn giả hay doanh nhân.

9 Ban chan 22/- Bàn chân vuông (H2) : Khi hầu như tất cả các ngón chân đều có chiều dài bằng nhau, người ta gọi là “bàn chân vuông”. Còn được gọi là “bàn chân nông dân”, kiểu chân này thường cho thấy chủ nhân của nó là người điềm tĩnh và biết cân nhắc khi đưa ra quyết định. Hệ quả của điều này là, họ rất đáng tin và thực tế.

3/- Bàn chân Hy Lạp (H3) : Còn được gọi là “bàn chân kiểu ngọn lửa”, đặc điểm nổi bật nhất của bàn chân này là ngón thứ hai dài hơn hẳn ngón cái. Những người có bàn chân Hy Lạp thường rất nhiệt tình và tâm huyết. Bàn chân kiểu này thường thấy ở các nghệ sĩ và vận động viên (đại diện nhóm những người sáng tạo và giỏi thể thao) cũng như những diễn giả và nhà sáng kiến.

4/- Bàn chân kéo dài (H4) : Bàn chân kiểu này có vẻ khá mỏng, do các ngón chân nép vào nhau. Ngón cái to nhất, các ngón sau đó theo thứ tự sẽ nhỏ dần và ngắn dần đều. Những người có bàn chân kiểu này thường coi trọng sự riêng tư và thích giữ bí mật. Hơn nữa, họ cũng dễ bốc đồng và có tính khí thất thường.

9 Ban chan 35/- Bàn chân có ngón út không thể tách ra (H5) : Những người có bàn chân mà ngón út không thể tách rời thường thích làm mọi việc theo thói quen và nề nếp để có được cảm giác yên tâm. Họ cũng đáng tin và trung thành – đặc tính khiến họ trở thành những người bạn tuyệt vời.

6/- Bàn chân có ngón út tách hẳn ra (H6) : Không giống như những người có bàn chân mà không thể tách ngón út ra, những người này luôn cần sự thay đổi trong cuộc đời. Thói quen và nề nếp khiến họ thấy khó chịu và muốn tìm kiếm sự phiêu lưu. Những người này cũng dễ buồn chán, vì vậy đôi khi họ có thể làm vài điều mạnh mẽ 9 Ban chan 4để phấn chấn lên.

7/- Bàn chân có ngón út nằm ở mép bàn chân (H7) : Những người có bàn chân kiểu này thường có phần dễ nổi loạn và thích làm mọi việc theo cách riêng. Họ nhìn chung là không thích làm theo các quy tắc.

8/- Bàn chân có khoảng cách lớn giữa ngón thứ 2 và ngón thứ 3 (H8) : Những người này biết cách phân tách cảm xúc của mình khỏi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Hệ quả là, họ ít bị chi phối bởi cảm xúc của người khác và việc phải giấu đi cảm xúc thật là nhiệm vụ quá đơn giản với họ.

9/- Bàn chân có ngón thứ 3 nghiêng hẳn sang một bên (H9) : Những người này luôn thích lên kế hoạch trước cho mọi việc. 9 Ban chan 5Và hệ quả là, họ thường rất quy củ và hầu như luôn kiểm soát được mọi tình huống.

10/- Gốc ngón chân thứ hai hẹp hơn hẳn các ngón còn lại (H10) : Chủ nhân của bàn chân này là người dễ biểu cảm các trạng thái cảm xúc của mình. Họ thích thổi phồng mọi thứ. Khi có tâm trạng tốt, họ làm lan tỏa cảm xúc này và khiến mọi người xung quanh cũng thấy vui. Tuy nhiên, khi buồn bực, họ lại thường ở một mình. (Vương Linh theo Diply)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NAM

Chuc nam moi 2

Logo phong tuc

Nam moi 1CHỌN TUỔI

XÔNG NHÀ ĐẦU NĂM

Tục chọn tuổi người xông đất đầu năm (sau giao thừa) đã có từ xa xưa, với niềm tin người đầu tiên xông nhà sẽ mang đến những may mắn, phúc lộc cho gia chủ, để mọi chuyện trong năm mới được hanh thông, vừa ý. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón chào năm mới, người Việt ta thường rất cẩn trọng trong việc chọn tuổi người xông đất, để kỳ vọng một năm mới gia đình được đắc lộc sai tài…

Thường thì người ta chọn con trai xông nhà, ít ai lại chọn phụ nữ xông nhà vào ngày tết (kể cả về nhà mới) vì người ta tín đàn ông là khí dương, khí thịnh, là mặt trời, là biểu tượng cho sự cương cường, dũng mãnh nên sẽ đem đến sự sung túc no đủ, sự sinh sôi cường thịnh về công danh, tài lộc… viên mãn trọn năm cho cả gia đình.

Câu ngạn ngữ “GÁI THẬP TAM NAM THẬP LỤC” ngoài việc phản ánh về độ tuổi sinh sản của từng giới (tính) cũng là quan niệm của dân gian về độ tuổi của người được tính sẽ “linh nghiệm” trong việc xông đất. Người xưa cho rằng dưới tuổi 13 nếu là con gái, dưới tuổi 16 nếu là con trai thì vẫn còn là trẻ con, chưa có khả năng sinh sản nên nếu xông đất sẽ không đem lại sự sinh sôi nảy nở về tài lộc cho gia chủ mà còn đem đến những phiền nhiễu, hao hụt, thay đổi do tính nhõng nhẽo, thất thường của con trẻ, vì thế, dân gian kiêng kỵ người xông nhà chưa đến độ tuổi sinh sản.

Do không biết nên nhiều người thường bảo con mình hoặc nhờ đứa trẻ hàng xóm xông đất vì tin rằng đứa trẻ còn ngây thơ, trong sáng, A Tet 1đang độ tuổi phát triển sẽ đem đến những may mắn cho gia đình mà không biết rằng đó là độ tuổi không đẹp cho việc xông nhà mà dân gian kiêng kỵ.

Việc kén người (tuổi) xông nhà thường được chọn trong TAM HỢP TUỔI, ví dụ: Người tuổi Ngọ thì nhờ người tuổi Dần, tuổi Tuất (Dần – Ngọ – Tuất), người tuổi Tỵ thì nhờ người tuổi Dậu, tuổi Sửu (Tỵ – Dậu – Sửu), người tuổi Hợi thì nhờ người tuổi Mão, tuổi Mùi (Hợi – Mão – Mùi)… xông nhà sẽ đem lại những may mắn, cát hỷ theo sở cầu của gia chủ.

Theo tín ngưỡng dân gian thì những người trong tam hợp tuổi khi kết hợp với nhau thường đem lại những may mắn, lợi lộc… vượt trội cho nhau ở nhiều lĩnh vực như kết bạn, làm ăn, tình duyên, hôn nhân… chứ không riêng việc xông nhà và đây cũng là cách chọn tuổi (người) xông nhà đơn giản, dễ tìm mà “kết quả” lại dễ ưng ý.

Về cách chọn người xông nhà trong tam hợp tuổi, người viết lưu ý: không phải cứ trong tam hợp tuổi là năm nào xông nhà cũng đẹp mà phải tránh những năm thuộc TAM TAI, ví dụ: Người tuổi Dần – Ngọ – Tuất kỵ các năm Thân – Dậu – Tuất, người tuổi Tỵ – Dậu – Sửu kỵ các năm Hợi – Tý – Sửu, người tuổi Hợi – Mão – Mùi kỵ các năm Tỵ – Ngọ – Mùi, … Vì thế, những năm tam tai không nên nhờ người tam hợp tuổi xông nhà sẽ rước thêm họa hoạn, xui xẻo cho bản thân và gia đình.

Vì chưa thấy tài liệu nào đề cập đến việc tránh người tam hợp tuổi xông nhà vào những năm tam tai nên người viết thiển nghĩ, những năm thuộc tam tai vốn dĩ đã là năm xấu cho Mệnh chủ mà người xông nhà cũng có bản Mệnh không được tốt đẹp, cũng đen đủi như gia chủ thì việc kén người xông nhà trong tam hợp tuổi chẳng khác gì tự chuốc thêm sự rủi ro, 3 Chuc tetđen đủi cho bản than và gia đình, vì thế trong các năm tai tai nên chọn người thuộc nhị hợp hoặc người được tuổi xông nhà, nhất là người tuổi được sao Thái Dương chiếu hạn, tránh nhờ người tam hợp tuổi xông nhà để giảm thiểu vận xấu cho bản Mệnh.

Cũng lưu ý bạn đọc: đây là quan điểm riêng của người viết nên bạn đọc chỉ nên coi đó là gợi ý, tham khảo khi kén tuổi xông nhà cho ngày đầu năm mới.

Ngoài việc chọn tuổi người xông nhà trong tam hợp tuổi, tín ngưỡng dân gian cũng chọn người có tuổi nhị hợp xông nhà cho nhau, ví dụ: Người tuổi Ngọ với người tuổi Mùi, người tuổi Tý với người tuổi Sửu, người tuổi Tỵ với người tuổi Thân, người tuổi Dần với người tuổi Hợi… Người ta tín rằng những người có tuổi nhị hợp xông nhà cho nhau thì công việc sẽ thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc gia đạo sẽ được ấm êm, như ý… nên mọi người thường tự xem, tự nhờ người nhị hợp (tuổi) xông nhà mà không cần tìm đến tư vấn của các ông thầy, bà thầy hành nghề lý số. Tuy vậy, người viết cũng lưu ý bạn đọc nên tránh mượn tuổi người nhị hợp xông nhà vào các năm thuộc năm tam tai của họ để lộc tài được vẹn toàn hơn.

Bên cạnh việc nhờ người trong tam hợp tuổi hoặc nhị hợp tuổi xông nhà, dân gian còn chọn người có sao (hạn) SG Tet 2Thái Dương chiếu bản Mệnh (năm mới), sau phút giao thừa là người đầu tiên bước chân vào nhà (đất) để tăng lộc, tiếp tài cho gia chủ thêm thịnh vượng. Đây là cách mà dân gian tín nhất vì ít có những điểm hạn chế, kiêng kỵ khi chọn là người xông đất. Những lưu ý, cần kiêng kỵ với người xông đất, người viết sẽ đề cập ở cuối bài.

Để chọn người có sao Thái Dương chiếu bản Mệnh trong năm, bạn đọc tra cứu theo bảng hạn sao Cửu Diệu (Xem bảng sao hạn):

Ngoài các cách chọn tuổi (người) xông nhà theo THẬP NHỊ CHI như người viết đã trình bày, dân gian còn nhiều cách chọn tuổi xông nhà, ví dụ như căn cứ vào các quy luật tương sinh, tương hòa của ngũ hành như Mệnh Kim với Mệnh Thủy, Mệnh Thủy với Mệnh Mộc, Mệnh Mộc với Mệnh Hỏa, Mệnh Hỏa với Mệnh Thổ, Mệnh Thổ với Mệnh Kim … hoặc căn cứ vào mối quan hệ tương sinh của THẬP CAN để chọn người xông nhà, ví như Bính với Tân, Ất với Canh, Đinh với Nhâm, Mậu với Quý, Kỷ với Giáp… để chọn người xông nhà, cầu mong một năm mới được bình an, tăng tài phát lộc cho cả gia đình.

Dù chọn tuổi người xông nhà theo cách nào thì người xông nhà phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Tuổi không được xung khắc, tương hại hoặc hình phạt với tuổi của chủ nhà.

Cau hoi 4– Năm mới không thuộc năm tam tai của tuổi người xông nhà.

– Người xông nhà là người khỏe mạnh, may mắn, con cái đề huề, đặc biệt không đang trong thời gian vận áo xám.

Thực ra, tục chọn tuổi người xông đất chỉ giải quyết ý niệm tâm linh, cầu mong phúc lộc đến với bản thân và gia đình cho tinh thần được thoải mái vì thế cũng không nên quá câu nệ, cầu kỳ trong việc chọn tuổi người xông nhà, nếu chọn được tuổi người xông nhà ưng ý thì tốt còn nếu không chọn được tuổi người xông nhà như ý muốn hoặc người xông nhà đến ngẫu nhiên, tuổi không được đẹp cho việc xông nhà thì cũng đừng vì điều đó mà buồn bực, làm cho không khí ngày tết kém vui, kẻo lại như các cụ đã nói sẽ “giông cả năm” về niềm tin, tình cảm.

Đặng Xuân Xuyến

Logo TG tam linh

Tr thay boiXEM TÌNH DUYÊN

12 CON GIÁP

TRONG NĂM BÍNH THÂN

Bạn sẽ biết được tình duyên trong năm Bính Thân cầm tinh con giáp của mình sẽ ra sao, với người còn đang độc thân thì như thế nào, người đang có cặp có đôi sẽ ra sao hay như những người đa thành chông vợ cũng sẽ biết được mối quan hệ có chièu hướng tốt xấu ra sao trong năm Bính Thân 2016.

Cùng xem bói tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con giáp chi tiết theo thứ tự sau:

A1 Ty1/- Tuổi Tý : Bước vào tháng 1 này, tình cảm của tuổi Tý đã không còn những đau khổ như trước đây nữa. Hai bên cơ bản đã có thể tìm ra điểm tương đồng của đối phương, có vấn đề xảy ra thì đều có thể trực tiếp nói chuyện, giải quyết luôn được.

Mặc dù mối quan hệ thân thiết này có lúc thì rất nồng nhiệt, lúc thì lạnh nhạt nhưng cả hai cũng không thấy thất vọng. Những bạn còn độc thân thì tháng này vẫn cứ nên để tâm tư vào công việc là tốt nhất.

A2 Suu2/- Tuổi Sửu : Năm nay tuổi Sửu đang có suy nghĩ cho cuộc sống hôn nhân gia đình, nhất là thời điểm đang vào ‘mùa cưới’ như hiện tại. Do công việc khá bận rộn nên tuổi Sửu có nguyện vọng tìm một nửa còn lại để chăm sóc cho mình.

Hôn nhân sẽ khiến tuổi Sửu thấy yên tâm hơn, nhưng những bạn còn đang độc thân thì lại không được thuận lợi như vậy. Lòng can đảm có thừa nhưng nhiều vấn đề không phải cứ cố gẳng thì có thể giải quyết được, điều chỉnh lại tiêu chuẩn mà mình đặt ra là điều quan trọng nhất lúc này nhé.

A3 Dan3/- Tuổi Dần : Bước vào thời điểm khai xuân này, sự theo đuổi của tuổi Dần với đối phương khá mãnh liệt, họ sẽ tận dụng mọi chiêu thức xã giao để tiếp cận đối phương. Nhưng ngược lại, điều này lại khiến đối phương cảm thấy tuổi Dần quá vội vàng, kết quả sẽ không được như mong đợi.

Kiến nghị tuổi Dần nên ‘thả lỏng’ để đối phương có cơ hội lựa chọn. Đồng thời tuổi Dần đã có gia đình thì tháng này là tháng có tư tưởng vui chơi khá lớn, nhưng bất luận thế nào thì cũng không nên về nhà quá muộn nhé!

A4 Mao4/- Tuổi Mão : Tình cảm tháng này của tuổi Mão có chút trục trặc do bản thân không có đủ can đảm để đối mặt với những vấn đề mà từ trước đến nay chưa hề gặp phải. Ví như tình cảm với người cùng giới, tình cảm với đồng nghiệp, tình yêu kiểu chị – em… tất cả đều làm tuổi Mão cảm thấy khó chấp nhận. Có thể cần thêm thời gian để trải nghiệm và hiểu hơn về các mối quan hệ đó.

Những bạn đã có gia đình thì nhất định không nên tạo áp lực cho đối phương, biết được bí mật của đối phương cũng nên giữ im lặng mới mong duy trì được tình cảm.

A5 Thin5/- Tuổi Thìn : Cơ hội ‘thoát khỏi kiếp độc thân’ của tuổi Thìn tháng này khá lớn, và cũng rất có hi vọng cho một mối tình đẹp. Dám dũng cảm nếm trải những cung bậc, loại tình cảm khác nhau thì cho dù là bị tổn thương thì tuổi Thìn cũng không cảm thấy quá đau khổ.

Những bạn đã có gia đình thì phải đối mặt với việc làm sao để hài hòa với mọi người trong nhà chồng/ nhà vợ, hay những thị phi, đàm tiếu của xã hội. Bạn nên nhớ đây là giai đoạn ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của hai bên đấy. Và cũng cần chú ý đến cả mối quan hệ ruột thịt, mẹ chồng – nàng dâu nữa nhé.

A6 Ran6/- Tuổi Tỵ : Trải nghiệm tình yêu của tuổi Tỵ tháng này khác hẳn so với các tháng trước, có thể bạn sẽ lại yêu người mà bạn nghĩ chắc-chắn-không-bao-giờ-yêu. Bạn cũng có rất nhiều cơ hội để ‘dọn dẹp’ tất cả mớ hỗn độn trong đời sống tình cảm của mình để có cái nhìn trong sáng và mới mẻ hơn về mọi thứ tình cảm xung quanh. Tuổi Tỵ cũng hiểu rõ hơn, sâu hơn về những gì mà mình thực sự muốn theo đuổi.

Với những bạn đã có gia đình thì tháng này hãy dành cho nhau một chuyến du lịch để hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của tình yêu đã đơm hoa kết trái nhé.

A7 Ngo7/- Tuổi Ngọ : Tư tưởng đi du lịch của tuổi Ngọ tháng đầu năm này không tồi chút nào, chịu khó ra ngoài đi dạo biết đâu bạn lại gặp được mối lương duyên đấy. Những bạn đã có gia đình thì những ham muốn dục vọng có phần nhiều hơn, nhất là những bạn nam tuổi Ngọ thì càng không nên đến những nơi đèn hoa mờ ảo.

Đến cuối tháng, bạn phát hiện ra người mà bạn yêu thương nhất lại mang đến cho bạn sự đau thương, mà điều này lại do chính sự cưng chiều của bạn tạo nên. Tuổi Ngọ hãy nhân cơ hội này mà thức tỉnh lại bản thân nhé.

A8 Mui8/- Tuổi Mùi : Vận thế tình cảm tháng này của tuổi Mùi khá tốt, con mắt càng ngày càng tinh tường hơn và bạn có thể chọn được nửa kia phù hợp với mình. Nhưng cũng không nên tạo cho bản thân quá nhiều áp lực, chỉ cần chăm sóc cho bản thân tốt thì ắt tự nhiên thu hút được người khác giới thôi.

Tuổi Mùi đã có gia đình thì sự thân mật giữa vợ chồng có thể ít đi, vì vậy có thời gian hãy chủ động mang đến cho đối phương những điều lãng mạn để hâm nóng tình cảm nhé.

A9 Than9/- Tuổi Thân : Tháng này tình cảm của người tuổi Thân gặp phải khá nhiều vấn đề, chủ yếu là do đôi bên chưa có lòng tin nhiều với đối phương. Cứ nghi đông nghi tây nên không khí hai bên khá ngột ngạt, căng thẳng.

Những bạn còn độc thân thì tháng này dũng khí, cam đảm trong chuyện tình cảm lại chưa đủ, có vẻ như vẫn còn chút tự ti. Kiến nghị bạn nên điều chỉnh suy nghĩ một chút nhưng cũng không cần bộc lộ tình cảm quá sớm. Việc điều chỉnh bản thân mới là điều quan trọng đầu tiên.

A10 Dau10/- Tuổi Dậu ; Tình cảm tháng này của tuổi Dậu không được như ý nguyện, có thể trong quá trình theo đuổi đối phương bạn gặp phải chút rào cản. Nói chung tuổi Dậu rất hay mất bình tĩnh khi đối diện với người mà mình đang để ý.

Những bạn đã có gia đình thì tình cảm không có thay đổi nhiều, đôi khi bạn quá muốn thúc đẩy mối quan hệ thân thiết hơn với đối phương nhưng lại khiến họ cảm thấy không thích thú. Bình thường không cần nói quá nhiều từ hoa mỹ hay những lời nói có cánh, cứ quan tâm thật lòng là đủ rồi.

A11 Tuat11/- Tuổi Tuất : Tuổi Tuất đã hiểu được khá nhiều vấn đề về tình cảm, không quá gò bó đối phương, bạn cũng biết được rằng lý tưởng của bản thân thì phải tự mình thực hiện. Theo  hai bên khá hòa hợp với nhau.

Nửa tháng về sau tuổi Tuất khá nhạy cảm trong chuyện tình cảm, rất dễ lay động, bất an, thậm chí là bạn còn có thể ghen tỵ với cả những người chẳng thể mang ra so bì với bạn nữa kìa. Bạn cần ai đó cổ vũ, lấy lại tinh thấn, có khi những lời khuyên của bạn bè sẽ có lợi hơn với bạn.

A12 Hoi12/- Tuổi Hợi : Tháng này là tháng có rất nhiều chuyện đáng mừng trong phương diện tình cảm với người tuổi Hợi. Những bạn đã có gia đình, tin có thai sẽ khiến bạn vui mừng khôn xiết, hoặc điều bất ngờ đến khi bạn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận. Tuổi Hợi còn độc thân thì cũng không cần quá nóng vội, năng đi dạo hoặc du lịch nhiều hơn, biết đâu còn tìm được ý trung nhân nữa đấy.

6 CON GIÁP KHI VỀ GIÀ

SẼ “GIÀU NỨT ĐỐ ĐỖ VÁCH”

Tuổi Sửu, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Mão… là những con giáp được dự đoán càng về già thì càng “giàu nứt đố đổ vách”.

1/- Tuổi Sửu : Những người tuổi Sửu là những người làm việc rất nghiêm túc, làm đến nơi đến chốn, rất có tính nhẫn nại. Khi còn trẻ, mặc dù phải nỗ lực, vất vả mới có được thành quả, nhưng khi về già lại có tài vận tốt khiến người khác kinh ngạc. Trong sự nghiệp cũng dần dần đạt được thành quả, xử lý mọi việc được ổn thỏa, tiền tài cũng nhiều hơn, thật khiến người ta nể phục.

2/- Tuổi Hợi ; Những người tuổi Hợi khi còn trẻ thường gặp phải trở ngại, khó khăn, 3 Giau co 1vì vậy sau khi trưởng thành họ sẽ tích cực làm việc, nỗ lực kiếm tiền, mong muốn có được cảm giác an toàn và mong muốn được thành công. Hơn nữa, họ cũng không ngừng trau dồi các mối quan hệ xã hội nên đường đời của người tuổi Hợi ngày càng thuận lợi, càng về già sẽ càng được sống sung sướng và giàu có.

3/- Tuổi Thìn : Những người tuổi Thìn khi còn trẻ thường linh hoạt, năng động hơn những người khác trong công việc, dần dần cũng có được những thành công và danh vọng nhất định. Nếu như qua ba mươi tuổi vẫn có thể có được những thành tựu như vậy thì đến khi về già mọi việc đều được thuận lợi, tài vận tốt, sống cuộc đời nhàn hạ sung túc.

4/- Tuổi Tý : Những người tuổi Tý cần cù lao động, chú trọng đến việc tích góp, với tính cách thận trọng họ luôn coi trọng thành quả mình làm ra, vì vậy họ đều gửi tiền mình kiếm được vào ngân hàng để yên tâm hơn. Sau khi về già, họ đã có được một khoản tiền tiết kiệm lớn, sau này vẫn tiếp tục được sống cuộc đời khá giả hoặc còn dư giả hơn khi còn trẻ.

5/- Tuổi Thân : Người tuổi Thân rất có chí tiến thủ, khi về già vẫn phát huy được những ưu điểm đó. Trong sự nghiệp họ ngày càng thành công hơn, 3 Giau co 2hơn nữa họ cũng là mẫu người biết nắm bắt cơ hội tạo ra của cải. Chỉ có điều họ cũng thích tiêu hoang phí, không biết cách tiết kiệm chi tiêu, nếu như có thể lấy được người vợ biết cách phân bổ chi tiêu, vậy thì họ sẽ ngày càng giàu có và hạnh phúc hơn.

6/- Tuổi Mão : Những người tuổi Mão tuy rằng rất thông minh, bất cứ việc gì chỉ cần học một lần là biết nhưng họ lại không có đủ nghị lực giống như người tuổi Sửu. Vì cái tâị làm việc không đến nơi đến chốn mà làm ảnh hưởng đến “tiền” đồ của những người tuổi Mão. Cho dù như vậy thì cuộc sống khi về già của họ vẫn rất an nhàn. Nếu như những người tuổi Mão gặp năm Tuất thì tài vận sẽ tốt vô cùng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. (theo Phunutoday)

Xuân Mai chuyển tiếp

Ban tho 1NHỮNG ĐẠI KỴ KHI

ĐẶT BÀN THỜ TỔ TIÊN

Trong văn hóa truyền thống và phong thủy, việc đặt bàn thờ cần phải suy xét cực kỳ cẩn thận và có một số kiêng kỵ nhất định phải tuân theo để tránh những vận xấu không đáng có.

Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, thần linh, thường được đặt ở chùa chiên, đền điện, công ty và trong nhà ở. Đây là nơi linh thiêng, không được tùy tiện xâm phạm. Việc xác định kích cỡ, chất liệu và vị trí đặt bàn thờ cũng luôn cần suy xét bởi đặt sai chỗ sẽ mạo phạm thần linh, nhẹ thì mắc bệnh hoặc hao tài tốn của, nặng thì phá sản, gia đình đổ vỡ, hoặc tuyệt tử tuyệt tôn. Vì vậy, khi chọn vị trí đặt bàn thờ, có một số kiêng kỵ mà chúng ta nhất định phải tuân theo.

7 Ban tho 11/. Bài vị trên bàn thờ không được đặt sát tường ; Đặt bài vị sát tường sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, vận mệnh cả đời của con cháu, vì vậy luôn phải để một khoảng trống nhỏ giữa bàn thờ và bài vị tổ tiên. Ngược lại với bài vị, tượng Thần Phật phải đặt sát tường mới tốt.

H1: Bài vị không được kê sát tường nhưng tượng Thần Phật phải kê sát tường mới tốt.

2/. Bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện : Đặt đồ điện bên phải bàn thờ sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ,dễ xảy ra chuyện không may. Bên phải bàn thờ nên đặt một đôi tì hưu hoặc long quy, có thể hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy.

H2: Không nên đặt đồ điện ở bên phải bàn thờ

3/. Bên trái bàn thờ không được bừa bộn : Phía bên trái bàn thờ nếu như để bừa bộn hoặc có thùng rác hay các vật ô uế sẽ gây ảnh hưởng đến vận thế, sức khỏe và sự nghiệp của gia đình. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất là con trai và người đàn ông trong gia đình. Vì vậy, bên trái bàn thờ phải giữ gìn sạch sẽ, quét dọn thường xuyên.

H3: Bên phải bàn thờ phải giữ gọn gàng, sạch sẽ.

4/. Phía dưới bàn thờ không được để đồ : Phía dưới bàn thờ cần được giữ sạch sẽ, không được chất đống đồ đạc ở dưới, nếu có thì chỉ nên để một chiếc la bàn. 7 Ban tho 2Đặc biệt chú ý không được để đồ điện và bể các vì sẽ làm tinh thần gia chủ bị sa sút, tài sản hao hụt.

H4: Đại kỵ để đồ điện và bể cá bên dưới bàn thờ.

5/. Bàn thờ không được gần phòng vệ sinh và bếp : Bàn thờ sát phòng vệ sinh là tội không tôn trọng thần linh và tổ tiên, sẽ dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

H5: Đặt bàn thờ cạnh phòng vệ sinh là không tôn trọng tổ tiên.

Nếu phía sau bàn thờ là bếp thì sẽ gây hỏa sát rất nặng, vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc giảm sút,7 Ban tho 3 ảnh hưởng đến đến phong thủy khác của gia đình.

H6: Phía sau bàn thờ là bếp sẽ ảnh hưởng xấu đến phong thủy cả nhà.

Trong trường hợp này, tốt nhất là đặt lại vị trí bàn thờ. Nếu không thể đặt ở vị trí khác thì phải cách một khoảng không gian giữa bàn thờ với phòng vệ sinh hay bếp. Tốt nhất nên đặt 6 sâu tiền Lục Đế để hóa giải.

7 Ban tho 46/. Bàn thờ không được xung với cửa : Nếu 2 bên bàn thờ xung với cửa hoặc đường cái có thể ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Vì vậy, nếu bàn thờ xung với cửa, dù là cửa phòng, cửa chính, cửa bếp, cửa nhà vệ sinh hay đường thì cần đặt tấm bình phong để che chắn.

H7: Cần đặt tấm bình phong nếu 2 bên bàn thờ xung với cửa.

7/. Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng của nhà : Nếu như hướng của bàn thờ ngược với hướng của nhà sẽ khiến cho gia đình không hòa thuận, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc không có con nối dõi. Vì vậy, phải đặt lại vị trí bàn thờ để hóa giải.

7 Ban tho 5H8: Nhất thiết phải đặt lại bàn thờ nếu hướng bàn thờ ngược với hướng nhà.

8/. Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang : Nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ, sẽ sản sinh ra sát khí áp lực, khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, thần kinh suy nhược, nặng thì khiến vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng. Do đó, cần đặt bàn thờ ở nơi khác hoặc bỏ xà ngang.

H9: Xà ngang trên bàn thờ khiến gia chủ gặp phải suy nhược thần kinh, đau đầu. (theo Ngọc Huyền)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 2/2016

Logo Tvi TPhuong

GIEO QUẺ THÁNG 2/2016 CỦA BẠN

3- Am duong lich 2016-2

E1 Bao Binh1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)

Cuộc sống của Bảo Bình sẽ có những thay đổi với tốc độ đáng ngạc nhiên từ tháng 2 này, đặc biệt trong công việc, bởi trong tháng này Bảo Bình sẽ duy trì được phong độ của mình. Tuy nhiên, Bảo Bình nên tránh xa khỏi các hoạt động mạo hiểm và rủi ro. Hãy chú tâm và cân nhắc cơ hội việc làm mới cũng như kế hoạch phát triển sự nghiệp lâu dài.

Từ đầu tháng, Bảo Bình hãy quan tâm đúng mức đến sức khoẻ cũng như tinh thần, đặc biệt là trái tim. Sức khỏe sẽ cải thiện đáng kể sau ngày 23. Đừng đi đâu xa trong các ngày cuối tháng. Nếu Bảo Bình không thể trì hoãn việc di chuyển thì ít nhất hãy bảo vệ mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã có bảo hiểm trong tay.

Trong mọi tình huống, Bảo Bình cần hành xử rõ ràng và cụ thể, chính xác và thực tế, đồng thời đừng làm rối các mối quan hệ. Đồng nghiệp có thể sẽ đưa ra những cao kiến cũng như “tối kiến”. Vì vậy Bảo Bình hãy tỉnh táo và nghe theo sự mách bảo của trái tim. Nếu Bảo Bình chưa có người yêu, các mối quan hệ đang chờ đợi bạn. Hãy chịu khó giao lưu tiệc tùng, kể cả những lúc bạn ít mong đợi nhất.

Ngày may mắn : 7, 8, 16, 17, 25, 26, 29

Ngày kém may mắn: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 27, 28

Ngày thuận lợi cho tình yêu: 6, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 29

Ngày dành cho tài chính : 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28

Ngày cho công việc : 4, 5, 15, 16, 17, 27, 29

E2 Song Ngu2/- SONG NGƯ (19/2 – 20/3)

Mặc dù trong tháng này, sự tập trung của Song Ngư đều dành cho gia đình, nhưng bạn vẫn đạt được thành công trong công việc. Có vẻ như Song Ngư đang rất thích việc làm của mình và còn tham gia vào những hoạt động bên lề nữa. Điều này mang lại cho bạn sự thành công và có được những mối liên kết quan trọng.

Tham vọng trong con người Song Ngư có thể sẽ lớn hơn mức bình thường, và tính cách ấy đẩy bạn thăng tiến nhanh hơn. Nếu như từ trước tới nay tất cả mọi người đều sắp đặt mọi thứ cho Song Ngư thì đến từ nay, có thể điều ấy sẽ thay đổi, và Song Ngư nên biết thích nghi cũng như lắng nghe, tham khảo ý kiến của những người xung quanh. Đừng lo lắng vì điều này sẽ không làm hại bạn đâu. Sẽ đến lúc chúng ta phải dỡ bỏ những luật lệ và làm theo những gì mình mong muốn, đó mới là cuộc sống.

Tình hình tài chính trong tháng này của Song Ngư cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Bạn nên dành một khoản tiền cho gia đình. Sau ngày 23, nhiệt huyết trong Song Ngư dần dần giảm bớt và bạn nên nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng cho mình.

Trong vấn đề tình cảm, tháng 2 đầu năm này đang chờ đón Song Ngư với sự lãng mạn và ngọt ngào. Nếu còn đang độc thân, bạn hoàn toàn có quyền hy vọng vào một cuộc gặp gỡ. Hãy để ý xung quanh nhé !

Ngày may mắn : 1, 10, 11, 19, 27, 28, 29

Ngày kém may mắn: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26

Ngày thuận lợi cho tình yêu: 1, 4, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29

Ngày dành cho tài chính : 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29

Ngày cho công việc : 7, 8, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 29

E3 Bach Duong3/- BẠCH DƯƠNG (21/3 – 19/4)

Tình hình gia đình của Bạch Dượng tháng này sẽ không ổn định và có nhiều thay đổi. Điều quan trọng với bạn là phải mang lại sự an toàn cho gia đình của mình.

Những ngày trung tuần tháng này, các Bạch Dượng sẽ rất thành công trong vấn đề tài chính. Tiền “chảy” vào túi bạn chủ yếu từ thượng tuần. Gia đình và các cuộc gặp gỡ cũng sẽ góp phần vào sự phát đạt của bạn nên đừng từ chối họ.

Tháng 2, các nam Bạch Dượng sẽ trở nên thu hút hơn. Và các bạn nữ cũng sẽ có vẻ đẹp lộng lẫy khiến cho phái mạnh dính chặt như nam châm. Vào dịp cuối tháng Bạch Dượng hãy chú ý những lúc trên đường phố, khi đang lái xe hoặc là trong các tình huống nguy hiểm. bạn hãy tránh xa các cuộc tranh cãi xảy đến mình. Hoàn thành mọi nhiệm vụ và nâng cao ý chí mạnh mẽ mà Bạch Dượng có.

Trong tháng này và các tháng sau, Bạch Dượng sẽ có khả năng mê hoặc nhiều người. Thời gian không phải lúc nào cũng ủng hộ bạn. Bạch Dượng cần suy nghĩ sáng suốt và đưa ra các quyết định hợp lý. Và cuối cùng các Bạch Dượng hãy tham gia nhiệt tình vào những gì mình yêu thích.

Ngày may mắn: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 27, 28, 29

Ngày kém may mắn: 10, 11, 16, 17, 23, 24, 23, 25, 26

Ngày thuận lợi cho tình yêu: 1, 12, 16, 17, 21, 22, 29

Ngày dành cho tài chính : 6, 7, 8, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26

Ngày cho công việc: 8, 9, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28

E4 Kim Nguu4/- KIM NGƯU (20/4 – 20/5)

Tháng 2 này, Kim Ngưu sẽ trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị và điều đó sẽ làm tăng thêm gia vị cho cuộc sống của bạn. Kim Ngưu sẽ đem đến cho bạn bè rất nhiều ý tưởng và cảm xúc. Kim Ngưu sinh ra là để dẫn đầu và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Bạn sẽ đạt được những gì mong muốn. Và dù bạn có mắc sai lầm, bạn cũng sẽ nhanh chóng tìm ra con đường đúng đắn ngay.

Từ trung tuần tháng 2, tình hình tài chính của Kim Ngưu sẽ khởi sắc. Công việc vẫn là phần quan trọng nhất và bạn sẽ đạt được thành công. Sao Thủy sẽ mang lại tín hiệu tốt, sẽ có thời gian Kim Ngưu nên tin vào những điều trực giác mách bảo. Giai đoạn này, Kim Ngưu sẽ nhận được nhiều hỗ trợ, nhưng chỉ trong 30 ngày đầu kể từ khi thực hiện công việc. Một số vấn đề nảy sinh làm bạn choáng váng. Bạn sẽ phải cố gắng nhiều để tiến bộ hơn.

Sức khỏe và năng lượng của Kim Ngưu rất tuyệt vời. Sự tự tin đủ để bạn đạt được những mục tiêu mong muốn. Tuy nhiên, Kim Ngưu cũng nên tập trung vào gia đình và cuộc sống tình cảm của bản thân. Đừng để một giai đoạn hay sự kiện nào làm ảnh hưởng đến sự ổn định của sức khỏe và hạnh phúc của bạn nhé.

Ngày may mắn : 5, 6, 14, 15, 23, 24, 28,

Ngày kém may mắn : 4, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 29

Ngày thuận lợi cho tình yêu : 1, 5, 12, 14, 21, 22, 23, 29

Ngày dành cho tài chính : 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 29

Ngày cho công việc : 2, 12, 20, 21, 25, 26, 29

E5 Song Nam5/- SONG NAM (21/5 – 21/6)

Các Song Nam thường biểu hiện theo hướng một chiều. Bạn cô đơn và im lặng, giữ tất cả mọi thứ cho bản thân mình. Tóm lại, Song Nam rất đơn giản và sống nội tâm. Tình hình tài chính tháng này sẽ cải thiện và ổn định. Bất kỳ quyết định nào Song Nam thực hiện cũng sẽ thuận lợi cho bạn. Hãy tin tưởng vào trực giác và kinh nghiệm của bạn. Hơn nữa, đối tác của Song Nam sẽ hỗ trợ bạn hết mình. Vào cuối tháng, một số rắc rối sẽ phát sinh nhưng điều đó sẽ chỉ là tạm thời.

Song Nam nên tham gia vào các hoạt động từ thiện, những tổ chức khác nhau, để mở rộng kiến thức của bạn. Hơn nữa, Song Nam nên suy nghĩ về những gì bạn đạt được, những gì bạn mong đợi từ tương lai, những sai lầm bạn đã thực hiện và làm thế nào để sửa chữa chúng.

Về sức khỏe, Song Nam đã không được khỏe lắm trong một thời gian dài. Tháng 2, sức khỏe của Song Nam sẽ được cải thiện. Tận hưởng một kỳ nghỉ Tết khiến Song Nam hài lòng và thư giãn, đồng thời quan tâm những người xung quanh bạn hơn.

Ngày may mắn : 7, 8, 16, 17, 25, 26, 28, 29

Ngày kém may mắn : 1, 6, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 27

Ngày thuận lợi cho tình yêu :7, 8, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28

Ngày dành cho tài chính : 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28

Ngày cho công việc : 9, 10, 11, 15, 18, 22, 23, 27, 28, 29

E6 Bac Giai6/- BẮC GIẢI (22/6 – 22/7)

Khoảng thời gian sắp tới Bắc Giải nên được hiểu như là quá trình chuẩn bị cho tài chính phát triển mạnh mẽ về sau. Bắc Giải thường thành công trong đầu tư trong rủi có may. Tuy nhiên, hiện tại Bắc Giải nên tránh xu hướng đầu tư ấy. Nó có thể không sinh lợi nhuận cho bạn nữa. Đến cuối tháng, Bắc Giải sẽ xung đột với các đối tác về vấn đề tiền bạc.

Tháng 2 cho thấy Bắc Giải đi du lịch hoặc ít nhất là có điều kiện tối ưu cho việc du lịch. Hạ tuần tháng này sẽ mang đến khoảng thời gian tuyệt vời và thành công cho sự phát triển nghề nghiệp. Bắc Giải có thể sửa đổi ý tưởng của mình sau khi lắng nghe góp ý từ người khác.

Bắc Giải cố gắng tránh đừng để bản thân quá mệt mỏi này trong tháng này, điều này làm giảm năng lượng của bạn và khiến bạn bị cảm lạnh hoặc cúm. Bạn bè tháng này có thể giới thiệu Bắc Giải với một người khác phái, bạn có thể sẽ liêu xiêu vì người này đấy.

Ngày may mắn : 6, 7, 10, 11, 19, 27, 28

Ngày kém may mắn : 2, 3, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29

Ngày thuận lợi cho tình yêu : 8, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29

Ngày dành cho tài chính : 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 29

Ngày cho công việc 1, 2, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29

E7 Hai Su7/- HẢI SƯ (23/7 – 22/8)

Trong công việc, những cơ hội lớn đang đến. Hải Sư có thể thay đổi hoàn toàn công việc hay được bổ nhiệm vị trí mới. Tuy nhiên, tất cả những thay đổi này đều mang tính tích cực. Mặc dù đây có thể là điều tồi tệ xảy đến với Hải Sư, sau này bạn sẽ nhận thấy điều ngược lại. Đừng thất vọng. Mọi việc sẽ tốt hơn.

Tháng này mang đến những cơ hội tài chính thú vị. Xét theo khía cạnh nào đó nó có liên quan đến những nhà đầu tư nước ngoài. Cơ hội công tác xa cũng sẽ đến. Sự nghiệp của Hải Sư liên quan đến sếp và những cá nhân xung quanh bạn trong các ngày tới. Đây là một khía cạnh tích cực.

Hải Sư cần chú ý đến sức khỏe cho đến giữa tháng 2 này. Thời điểm này Hải Sư sẽ ở đỉnh cao trong xã hội và họ cũng sẽ thành công trong lĩnh vực tình cảm. Tuy nhiên cần cẩn thận với các vấn đề về tình yêu. Hải Sư có thể muốn giải thích những điều bạn nghĩ và những điều bạn cần với cộng sự hay những người gần gũi. Hải Sư cũng muốn người khác chú ý đến những ý tưởng hay nhu cầu của bạn. Đây là lý do cho những giải thích trong các cuộc tranh luận.

Ngày may mắn : 2, 3, 12, 13, 21, 22, 28, 29

Ngày kém may mắn: 5, 6, 19, 14, 17,, 20, 23, 25, 26, 27,

Ngày thuận lợi cho tình yêu : 1, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29

Ngày dành cho tài chính : 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 29

Ngày cho công việc: 1, 5, 6, 12, 21, 22, 28, 29

F8 Xu Nu8/- XỬ NỮ (23/8 – 22/9)

Tháng này, nhiều chuyển biến tích cực sẽ đến với Xử Nữ. Những ai sinh ra dưới chòm sao này vô cùng hoạt bát vì Xử Nữ sẽ theo đuổi mục tiêu và có thể đạt được những gì bạn muốn.

Trong công việc, Xử Nữ cần biết điều gì là tốt nhất, bỏ qua hay lao thẳng vào nó. Một điều quan trọng nữa là làm thế nào để duy trì mức năng lượng ổn định, làm thế nào để nhìn nhận ra bạn là ai. Trong nhiều tình huống Xử Nữ cần phải thỏa hiệp, bởi được cái này thì mất cái kia, đó chính là quy luật của cuộc sống.

Sức khỏe của Xử Nữ rất tốt cho đến này hạ tuần tháng 2. Sau ngày này, bạn nên nghỉ ngơi và giữ sức. Vào giữa tháng vấn đề gia đình rất có khả năng làm hao tổn năng lượng của Xử Nữ. Vì vậy Xử Nữ nên giải quyết mọi việc càng nhanh càng tốt.

Từ trước đến giờ, chuyện tình cảm của Xử Nữ chưa được ổn định, nhưng mọi việc sẽ khả quan hơn trong tháng này. Nhiều cuộc phiêu lưu tình ái đang đón chờ những Xử Nữ chưa có người yêu. Có thể chúng không phải là những mối quan hệ lâu dài, mà thật ra thì Xử Nữ cũng chưa cần đến điều đó. Hãy cứ thư giãn và tận hượng niềm vui đến từ các mối quan hệ không ràng buộc.

Ngày may mắn : 5, 6, 14, 15, 23, 24, 26, 28

Ngày kém may mắn : 7, 8, 20, 21, 22, 25, 27, 29

Ngày thuận lợi cho tình yêu : 9, 12, 18, 21, 22, 27, 28, 29

Ngày dành cho tài chính : 1, 7, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28

Ngày cho công việc : 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26, 27.

E9 Thien Xung9/- THIÊN XỨNG (23/9 – 22/10)

Tháng 2, cuộc sống của Thiên Xứng sẽ vô cùng dễ chịu, tràn ngập sự vui vẻ. Thậm chí, sự sáng tạo và quan tâm của bạn sẽ hướng tới một số vấn đề ít khi để tâm tới. Thiên Xứng hãy để bản thân thỏa mãn những nhu cầu, khả năng sáng tạo trong các hoạt động mà bạn thấy hào hứng.

Từ trung tuần trở đi, sự quan tâm này hướng vào những vấn đề cụ thể hơn như sức khỏe và công việc. Sức khỏe của Thiên Xứng cũng tiếp tục được cải thiện. Từ những ngày giữa tháng 2, mối quan tâm chính sẽ tập trung cho gia đình. Do đó, đây là thời điểm lý tưởng để Thiên Xứng nhìn lại gia đình và nhà cửa đấy. Đồng thời, Thiên Xứng sẽ là người mang lại sự hòa hợp trong không khí gia đình.

Những vấn đề về tài chính được giải quyết nhanh hơn Thiên Xứng tưởng. Những quyết định về tài chính đều đáng được ủng hộ. Tuy nhiên, có một chút bất đồng có thể xảy ra giữa Thiên Xứng và người bạn yêu quý. Đừng làm mọi việc trở nên xấu đi vì những ý nghĩ ngốc nghếch của bạn nhé vì cuối tháng này, có thể có một vài điều không hay quanh bạn.

Thiên Xứng sẽ thấy mình có nhiều ý tưởng không chỉ cho sự ổn định trong cuộc sống mà còn cho những thay đổi sắp tới.

Ngày may mắn: 7, 8, 16, 17, 25, 26, 28, 29

Ngày kém may mắn: 2, 3, 10, 11, 22, 23, 24, 27

Ngày thuận lợi cho tình yêu : 10, 11, 12, 18, 19, 21, 27, 28, 29

Ngày dành cho tài chính : 5, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26

Ngày cho công việc : 5, 6, 10, 11, 14, 15, 25, 26

E10 Ho Cap10/- HỔ CÁP (23/10 – 21/11)

Tháng này các Hổ Cáp có thể gặp đôi chút khó khăn trong việc lấy lại nhịp độ của mình. Vì vậy Hổ Cáp tránh đưa ra những quyết định quan trọng thời gian này. Những sự kiện trong quá khứ có thể sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn đối với bạn. Hổ Cáp có xu hướng bàn bạc, thảo luận, trong khi những cá nhân khác lại có giữ im lặng.

Vấn đề tài chính của Hổ Cáp nhìn chung khá lạc quan. Bạn sẽ có cơ hội tận hưởng niềm vui khi dành khoản tiền ấy cho việc vui chơi, giải trí để thư giãn bản thân. Sự cộng tác trước đây có thể sẽ mang lại một khởi đầu thuận lợi cho Hổ Cáp trong tháng này. Tuy nhiên, điều Hổ Cáp muốn làm chỉ là luôn tiến về phía trước, phớt lờ mọi cản trở. Đây cũng chính là cốt lõi cho mọi vấn đề. Bởi Hổ Cáp hoàn toàn có thể thất bại nếu như không giữ được sự cảnh giác. Vì vậy, hãy tỉnh táo đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Sức khỏe của Hổ Cáp tháng này nhìn chung không tồi, tuy nhiên, bạn vẫn nên tiếp tục dành nhiều thời gian cho thư giãn và nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, các bài tập thể dục, mát xa hay những loại vitamin cũng sẽ giúp Hổ Cáp cải thiện tình hình sức khỏe và năng lượng sống.

Ngày may mắn : 1, 5, 10, 11, 19, 27, 28

Ngày kém may mắn : 5, 6, 12, 13, 15, 18, 25, 26

Ngày thuận lợi cho tình yêu: 1, 5, 6, 12, 21, 22, 28, 29

Ngày dành cho tài chính : 7, 8, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29

Ngày cho công việc : 5, 6, 12, 13, 14, 15, 25, 27

E11 Nhan Ma11/- NHÂN MÃ (22/11 – 21/12)

Tháng này, Nhân Mã nên bắt đầu tận hưởng sự cân bằng cảm xúc và thoải mái. Bạn phải làm những điều bạn thấy cần thiết ngay lúc này. Đừng trì hoãn những điều đó bởi tháng này là thời điểm thích hợp cho bất cứ sự thay đổi hay cải thiện nào.

Đây là khoảng thời gian tích cực cho công việc của Nhân Mã. Nhân Mã có thể sẽ rất bận rộn với công việc nhưng hãy cố xử lý gọn chúng. Thêm vào đó, quan hệ của Nhân Mã với cấp trên cũng sẽ trở nên hoàn hảo. Bạn có đủ thời gian để xác định thứ bạn cần giành được trong công việc, nên hãy lập tức thực hiện những kế hoạch của bản thân.

Vào những ngày cuối tháng, Nhân Mã nên quan tâm và khoan dung hơn với nửa kia, để bạn và người ấy tránh khỏi những tình huống rắc rối cho quan hệ của hai người.

Và trong tháng 2, Nhân Mã nên tham gia những buổi họp về công việc hay đầu tư. Lập kế hoạch và tham dự ngay bởi không có nguy cơ gì chờ đợi cả. Hãy nạp năng lượng cho những ngày tới, Nhân Mã sẽ khám phá ra những thế mạnh mới. Nếu như bạn có một vài thứ chưa hoàn thành trước đó, thì chúng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bạn.

Ngày may mắn: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29

Ngày kém may mắn: 1, 7, 8, 14, 15, 27, 28

Ngày thuận lợi cho tình yêu: 5, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29

Ngày dành cho tài chính : 7, 8, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Ngày cho công việc: 4, 5, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27

E12 Nam Duong12/- NAM DƯƠNG (22/12 – 19/1)

Tháng này, Nam Dương chuẩn bị tinh thần cho những việc bạn muốn thay đổi trong cuộc sống của mình. Nam Dương không nên xao lãng bản thân hay những kế hoạch đã đặt ra.

Tháng này đầy ắp những điều lãng mạn cũng như những cuộc gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, tiền bạc có thể sẽ không xông xênh trong tháng. Nam Dương phải làm việc chăm chỉ để kiếm một khoản tiền nào đó. Vào ngày giữa tháng, thu nhập sẽ tăng. Hãy kiên nhẫn. Sự an toàn về tiền bạc cũng như các nguồn tài chính là những gì Nam Dương muốn lúc này. Sự ổn định trong cuộc sống rồi sẽ đến sớm.

Phong cách sống của Nam Dương không tuân theo những hành động nông nổi. Việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sẽ được cân nhắc. Sẽ có rất nhiều chi tiết trong kế hoạch.

Ngày may mắn: 5, 6, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 29

Ngày kém may mắn : 2, 3, 10, 11, 16, 17, 28

Ngày thuận lợi cho tình yêu : 6, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 28

Ngày dành cho tài chính : 2, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29

Ngày cho công việc 1, 12, 16, 17, 21, 22, 29

Quế Phượng (theo Horoscope)

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 2/2016

Logo Tuvi Dphuong 2

Từ ngày 1/2/2016 đến ngày 29/2/2016

NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi)

Kiến CANH DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc Giêng ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2016 (tức ngày 26 tháng Chạp ÂL)

Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2016 (tức ngày 11 tháng Giêng ÂL, lúc 13g44’)

Hành : MỘC (Tùng Bá Mộc – Cây tùng già) – Sao : Tâm

3- Am duong lich 2016-2

Tháng Chạp âm lịch (kiến KỶ SỬU) chỉ ứng từ ngày 1/2/2016 đến hết ngày 3/2/2016 dương lịch. Qua ngày 4/2/2016 DL đã đi vào tiết LẬP XUÂN (ngày 26 tháng 12 AL, lúc 18g00 phút), tức chính thức vào tháng GIÊNG âm lịch thuộc kiến CANH DẦN, về Tiết Khí cũng đã vào tháng GIÊNG AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành là TÙNG BÁ MỘC tức “Cây tùng già”. Tháng này do sao TÂM tọa thủ :

H DphuongSao TÂM NGUYỆT HỒ tức con CHỒN thuộc Mặt Trăng, nằm hướng Đông, một sao do nhóm sao Thanh Long cai quản. Sao này xấu mọi sự.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG GIÊNG ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng GIÊNG (Đủ) – LẬP XUÂN ÂL, mang ngũ hành là TÙNG BÁ MỘC thuộc Dương Mộc, mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mệnh HỎA (sinh nhập – Mộc sinh Hỏa – Kiết) và KIM (khắc xuất – Kim khắc Mộc – thứ kiết)

Tuy Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng GIÊNG – CANH DẦN ÂL, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mệnh HỎA kiết, gồm các mệnh Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Thiên Thượng Hỏa các hành Hỏa khác thuộc thứ kiết.

Với mệnh KIM gồm : Kiếm Phong Kim, Thoa Xuyến Kim, Kim Bạch Kim, còn các mệnh Kim khác chỉ thuộc thứ kiết

B/- Xấu với người mệnh THỦY (sinh xuất – Thủy sinh Mộc – hung) và THỔ (khắc nhập – Mộc khắc Thổ – thứ hung).

Với mạng THỦY xấu như mệnh Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy.

Với mệnh THỔ thứ hung như mạng Thành Đầu Thổ, Sa Trung Thổ, Bích Thượng Thổ còn những hành Thủy hành Thổ khác bán kiết bán hung

Tr thay chua 3C/- Còn các người mệnh MỘC, Đại Lâm Mộc, Bình Địa Mộc đều tốt

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mệnh tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế phần Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở trên và về Ngũ Hành phần trên).

Như tháng CANH DẤN (tháng Giêng AL) những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ không có biến chuyển về kiết hung vì rằng do gặp Lưỡng Dương nên không sinh biến động. Ngược lại, người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), do tháng có Dương có Âm sẽ có sinh biến động kiết hung về vận mệnh.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

D1 Tuoi TyTUỔI TÝ :

Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tuổi Bính Tý tháng này gặp phải tháng khắc kỵ, và không có chuyển biến về tài lộc hay về mưu sự trái lại sẽ gặp nhiều trắc trở bế tắc. Nam mạng vận hạn còn xấu, nên cẩn thận về tiền bạc tránh đầu tư, chớ nêntin người và đề phòng mất mát. Còn tuổi nữ mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng cũng còn gặp trắc trở về sau mới yên ổn, tình cảm gặp lo lắng ưu phiền, tiền bạc không như ý.

Giáp Tý (Kim, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt nhưng vận hạn trong chiều hướng bình thường, chưa có vận hội tốt không nên mưu sự việc lớn, cẩn thận trong giao dịch còn tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản. Tiền bạc tuy không gặp bế tắc nhưng may mắn đến không như mong đợi. Nữ mạng dù vận xấu nhưng tháng tốt nên mọi việc đã được hanh thông, trong mưu sự gặt hái kết quả, tiền bạc đến tay có của hoạnh tài, trong giao tế hay trong tình cảm đề phòng gặp miệng tiếng.

Nhâm Tý (Mộc, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này mưu sự không còn trắc trở tuy tháng này không có biến động nhiều về kiết hung, nhưng nam mạng chớ nên vọng động trong mưu sự đề phòng khi thực hiện việc mới. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng trong mưu sự còn tiểu nhân tranh phản, chớ tranh cãi, tiền bạc tuy chưa được như ý nhưng đã có viễn cảnh tốt đẹp. tình cảm an vui.

Canh Tý (Thổ, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có chuyển biến trong mưu sự nhưng trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, nam mạng chớ nên đầu tư việc mới, tiền bạc gặp bế tắc, gia đạo ưu phiền. Nữ mạng cẩn thận trong giao dịch và các vật có giá trị, công việc và tình cảm gia đạo còn gặp lo lắng ưu phiền, tiền bạc vô 10 ra 8, 9 phần nên luôn bất an.

Mậu Tý (Hỏa, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này mưu sự gặt hái kết quả tốt đẹp, công việc nhiều may mắn có hoạnh tài đưa tới bất ngờ, trong giao tiếp cẩn thận với những người mới quen biết, tránh đi xa nhất là miền sông nước. Nữ mạng về tiền bạc được suôn sẻ, dự báo có tiểu nhân dòm ngó hay mất trộm mất cắp, chớ tin người và giữ gìn lời tiếng với mọi người, đề phòng tật bệnh. Tránh đi về miền sông nước

D2 Tuoi SuuTUỔI SỬU :

Đinh Sửu (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng xấu với nam mạng nhưng có chuyển biến về các mưu cầu tuy không nhiều may mắn. về tiền bạc có âm phù dương trợ nên không gặp phải trắc trở bế tắc, tình cảm, gia đạo có ưu phiền. Nữ mạng còn bế tắc trong các mưu sự hay tiền bạc, mọi công việc đều không đạt kết quả như ý. Cẩn thận về tật bệnh, tránh đi xa sẽ làm tổn hao tiền bạc.

Ất Sửu (Kim, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng không khắc kỵ và tốt cho tuổi nam mạng, có quý nhân phù trợ cho nên mọi việc diển tiến tốt đẹp, mọi sự như ý, mong muốn sẽ được, có biến chuyển trong mưu sự như ý trong công việc, và tiền bạc về tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có cơ hội thực hiện các dự định, nhưng tránh vọng động sẽ không gặt hái kết quả như ý, tình cảm đề phòng người mới thân quen, tài lộc đến có của hoạnh tài. Tránh đi xa, đề phòng tật bệnh về máu huyết.

Quý Sửu (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này đã có biến chuyển trong mưu sự mọi công việc như ý, tiền bạc đến tay vui vẻ, tình cảm gia đạo an khang, có tin vui. Nữ mạng chưa nên thực hiện các mưu sự hay thay đổi như dự tính sẽ không thành công như mong đợi vì năm có sao Thái Bạch chiếu mạng, tiền bạc tuy không còn bế tắc trắc trở nhưng tránh manh động, tình cảm gia đạo có tin đưa đến bất ngờ.

Tân Sửu (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không tốt đẹp nhưng mưu sự vẫn có viễn cảnh tốt đẹp sẽ đến trong tương lai, tuy nhiên trong giao thiệp chớ nên manh động, nhẫn nhịn sẽ tốt đẹp vì tiểu nhân còn dòm ngó muốn tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này vận hạn chỉ trung bình, nên đề phòng tiểu nhân, cẩn thận về những vật có giá trị, cùng tật bệnh về xương cốt hay máu huyết kẽo phải hao tài tốn của.

Kỷ Sửu (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng tốt trong mưu sự sẽ có kết quả như ý, có biến động về tài lộc trong chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc vui vẻ như ý, gia đạo an vui. Nữ mạng trong giao dịch dự báo có quý nhân trợ giúp sẽ thành công như ý như mong đợi. Tiền bạc và tình cảm an vui. Chớ đi xa và đi về miền sông nước

D3 Tuoi DanTUỔI DẦN : đầu Tam Tai

Mậu Dần (Thổ, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô – 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tuổi lớn nhỏ tháng này mọi sinh hoạt chưa có chiều hướng tốt đẹp, chớ nên vọng động thực hiện việc mới, vì vận hội tốt vẫn chưa có vận xấu đang đến dự báo lành ít rủi nhiều, tiền bạc bế tắc, tình cảm nhiều lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tuổi lớn mọi sự có âm phù dương trợ sẽ được toại nguyện về công việc và tiền bạc còn tuổi nhỏ sẽ không như mong đợi có nghĩa 10 phần chỉ đạt 5, 6 phần, tình cảm có tin tránh tin người. Đề phòng khi di chuyển.

Bính Dần (Hỏa, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này trong sinh hoạt và mưu sự đang có chiều hướng tốt đẹp may mắn tuy rằng vận hạn năm nay rất xấu, nam mạng chớ nên vọng động thực hiện việc mới, sẽ ảnh hưởng công việc và tiền bạc. Riêng nữ mạng mọi sự có quý nhân trợ giúp sẽ được toại nguyện như ý, nhưng tránh tranh đua tranh cãi kẽo phải ân hận, tiền bạc đến trong may mắn, tình cảm gia đạo an vui.

Giáp Dần (Thủy, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng đang trong chiều hướng không mấy tốt đẹp do tháng xấu vận xấu, tiền bạc còn trắc trở và bế tắc trong công việc, tình cảm gia đạo gặp phải lo lắng ưu phiềh. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nhưng cũng chưa có vận hội tốt, tránh thực hiện đầu tư việc mới, tiền bạc đang trắc trở, tình cảm có tin đưa đến.

Nhâm Dần (Kim, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, tuy mưu sự đều được hạnh thông như ý, nhưng đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản, về tiền bạc được như ý, có của hoạnh tài từ phương xa, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đã hết bế tắc, tuy tháng này không có biến chuyển kiết hung nhưng trắc trở về tiền bạc đã hết, tiền đến tay như ý, gia đạo an vui.

Canh Dần (Mộc, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự, nhưng vận xấu nên chưa có vận hội tốt, nữ mạng vận tốt tháng này có âm phù dương trợ nên mọi việc đều được hạnh thông. tiền bạc đã hết bế tắc, nhưng cần n cẩn thận trong giao tiếp, tránh khoa trương tự mãn mà gặp tai tiếng thị phi kẽo phải ân hận, tình cảm gia đạo anh khang vui vẻ.

D4 Tuoi MaoTUỔI MÃO :

Kỷ Mão (Thổ, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : nam mạng 2 tuôi do tháng xấu vì vậy tháng này không nên mưu sự việc mới, tình cảm chớ khoa trương nên đề phòng tiểu nhân lợi dụng lòng tin làm hao tài gặp thêm lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tuổi 78 tiền bạc còn gặp bế tắc chớ vọng động mưu cầu lợi ích sẽ không gặp may.Nữ tuổi 18 nên đề phòng đồ vật có giá trị, dự báo gặp tật bệnh hoặc tản tài. Không nên đi xa và cẩn thận trong di chuyển,

Đinh Mão (Hỏa, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tốt đẹp có những chuyển biến tốt đẹp; mọi mưu sự thực hiện thành công, nam mạng nên cẩn thận trong giao tế và về tiền bạc, vì có tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản, vì thế nên tránh khoa trương tự mãn, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tuy mưu sự hạnh thông, tiền bạc đến có cả của hoạnh tài nhưng có nhiều lo lắng ưu phiền, tình cảm an vui.

Ất Mão (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : về mưu sự tháng này gặp bế tắc, có biến chuyển nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp, nên trong công việc chớ nên vọng động vì chưa có vận may đưa đến, chớ quá tin người, tài lộc và tình cảm chưa được như ý. Nữ mạng tháng xấu vận xấu về công việc chưa nên thay đổi, nên theo việc cũ việc nhỏ sẽ gặt hái kết quả để chờ thời cơ. tiền bạc gặp bế tắc. Tình cảm gia đạo ưu phiền.

Quý Mão (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự và đang có chiều hướng tốt đẹp nhiều may mắn; nam mạng có thể thay đổi công việc nếu có, hay đầu tư việc mới. Đã hết bế tắc về tiền bạc, nhưng chớ quá tin người. Nữ mạng về công việc, tiền bạc có quý nhân phù trợ sẽ gặt hái nhiều thuận lợi trong mưu sự, gia đạo an vui. Tránh khoa trương kẽo gặp miệng tiếng.

Tân Mão (Mộc, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt có chuyển biến nên mưu sự và tài lộc đang trong chiều hướng tốt đẹp dần lên, mọi công việc đã có kết quả, nam mạng về tiền bạc nên cẩn thận trong giao dịch, giữ gìn vật có giá trị. Nữ mạng dù có quý nhân trợ giúp nhưng chưa có vận hội tốt, nên kiên nhẫn chờ đợi để thực hiện dự tính, về tiền bạc, tình cảm gia đạo đã hết lo lắng ưu phiền.

D5 Tuoi ThinTUỔI THÌN :

Canh Thìn (Kim, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch – 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tốt đẹp chon am mạng 2 tuổi lớn nhỏ. có thể thực hiện mưu sự vì đã có vận hội tốt, tiền bạc được như ý, gia đạo an vui, có tin tài lộc. Nữ mạng 2 tuổi tuy có tài lộc đến, mưu cầu việc gì đều có quý nhân trợ giúp, nhưng tránh thực hiện việc mới, tình cảm tuổi 17 không còn lo lắng ưu phiền tâm tư vui vẻ. Cẩn thận trong di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt.

Mậu Thìn (Mộc, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : nam mạng tháng tốt có âm phù dương trợ, cứ theo dự tính lthực hiện, tiền bạc và tình cảm không còn bế tắc và gặp vui vẻ may mắn. Nữ mạng vận xấu chưa qua nên tránh đầu tư việc mới vì rủi nhiều hơn may, đề phòng còn tiểu nhân tranh phản mà tản tài hại của. Tài lộc đến tay, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ nhưng tránh quá tin người.

Bính Thìn (Thổ, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : nam mạng tháng xấu vận tốt tuy không có biến động về mưu sự nhưng trong chiều hướng ít gặp trắc trở bế tắc như người cùng trang lứa, chưa nên thực hiện mọi sự mới, tiền bạc chưa được hạnh thông, tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng về mưu sự đang gặp bế tắc tiền bạc không như ý, không nên thay đổi công việc dù gặp cơ hội đưa đến, tình cảm gia đạo có tin đưa đến.

Giáp Thìn (Hỏa, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : nam mạng tháng này trong sinh hoạt, mưu sự đã có kết quả như mong muốn vì có âm phù dương trợ, về tài lộc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt vận xấu nếu có cơ hội chưa nên thực hiện mưu sự mới trong tháng này sẽ không thành công về tài lộc, chưa nên đầu tư việc lớn, tránh đi xa đề phòng tật bệnh về máu huyết hay nhức mỏi tay chân.

Nhâm Thìn (Thủy, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này chưa có biến động trong mưu sự và đang trong chiều hướng gặp trắc trở bế tắc, chưa qua vận xấu dù có âm phù dương trợ nên chớ đầu tư việc mới mà tản tài; tiền bạc tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng này không gặp may nên về công việc và tiền bạc đều không như mong đợi, cần thận trọng trong giao dịch chớ quá tin người, dự báo có mất mát hay tai tiếng.

D6 Tuoi RanTUỔI TỴ :

Tân Tỵ (Kim, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương – 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tuy vận xấu nhưng tháng này mưu sự đã có chuyển biến không còn bế tắc đang dần hạnh thông, nhưng do vận xấu không nên manh động, về tiền bạc được như ý, và sẽ có thêm của hoạnh tài. Nữ mạng tháng này tốt đẹp còn có âm phù dương trợ mọi mưu sự đạt thành như ý, nhưng nên cẩn thận trong công việc, nên giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị, chớ tin người, đề phòng bị lợi dụng.

Kỷ Tỵ (Mộc, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : các mưu sự còn trong chiều hướng thành công nhưng không như ý do vận xấu. Nam mạng về công việc và tiền bạc chỉ diễn ra trong bình thường, tránh khoa trương tự mãn kẽo gặp tai tiếng, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ, tinh thần vui vẻ. Nữ mạng có quý nhận trợ giúp tháng này có vận hội tốt có thể thực hiện việc mới, tiền bạc đến như mong đợi, về tình cảm đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng, hoặc tật bệnh cần chữa trị sớm.

Đinh Tỵ (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này có chuyển biến về công việc và tiền bạc, có dấu hiệu phục hồi gặp nhiều may mắn, nhưng tháng xấu vận xấu không nên thực hiện mọi dự tính nếu có, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng vận xấu nên đề phòng về tiền bạc, cẩn thận giấy tờ hay đồ vật có giá trị, dự báo gặp tản tài hao của, nhưng công việc tài lộc vẫn hạnh thong như mong muốn. Tình cảm gia đạo có tin vui. Tránh đi xa hoặc tranh chấp tranh cãi.

Ất Tỵ (Hỏa, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, tuy có cơ hội thực hiện mưu sự gặp nhiều may mắn hoặc gặp hoạnh tài thành công về tiền bạc, nhưng chớ tự mãn và tin người, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đều hạnh thông không còn bế tắc, tiền bạc đến như ý, tình cảm gia đạo an vui. Có âm phù dương trợ nên đi xa sẽ gặp quý nhân hay may mắn trong công việc.

Quý Tỵ (Thủy, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : mọi sinh hoạt về công việc, tiền bạc và gia đạo có biến động nhưng đang trong chiều hướng bế tắc, nam nữ chớ manh động, hãy nhẫn nhịn chờ vận hội mới. Nữ mạng chưa gặp thuận lợi trong mưu sự, tuy có quý nhân trợ giúp nhưng chưa thể thực hiện thay đổi công việc mới, tiền bạc trắc trở, gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc bị lợi dụng, tình cảm gia đạo vui ít buồn nhiều.

D7 Tuoi NgoTUỔI NGỌ : đầu Tam Tai

Canh Ngọ (Thổ, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : cẩn thận trong mưu sự tháng này sẽ gặp trắc trở bế tắc, nam mạng tránh vọng động khi đầu tư việc mới, do có tiểu nhân còn dòm ngó muốn tranh phản sẽ gặp tổn hao, tiền bạc không như ý, tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ vội mừng vui. Tháng này nữ mạng mọi việc cũng không thuận lợi mưu sự gặp trắc trở, tiền bạc bế tắc. Tình cảm chớ tin người mới gặp, tránh đi xa, tránh chỗ đông người, tránh tranh cãi

Mậu Ngọ (Hỏa, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có chuyển biến về kiết hung nhưng mọi công việc đều như ý và tiền bạc đến tay vui vẻ, do vận tốt nam mạng nên thực hiện công việc mới nếu có, trong giao tế nên mạnh dạn đề xuất ý tưởng. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi gặt hái kết quả tốt đẹp như mong muốn, về tiền bạc đến như mong đợi, tình cảm an vui có tin trong gia đạo.

Bính Ngọ (Thủy, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy không tốt với mạng Thủy, nhưng tuổi Ngọ này không bị nhiều ảnh hưởng, dù vậy trong mưu sự chỉ gặt hái kết quả bình thường không như mong đợi. Do tháng xấu, nên mọi sự tránh manh động, tài lộc có trong chừng mực, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng nên theo đuổi việc nhỏ việc cũ chớ thực hiện việc mới không nên khoa trương tự mãn, đề phòng việc di chuyển. Tiền bạc gặp lo lắng ưu phiền. Tình cảm gia đạo nhiểu lo lắng ưu phiền.

Giáp Ngọ (Kim, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : nam mạng tháng tốt vận tốt nên làm việc mới sẽ có thành quả, cẩn thận giấy tờ hay vật có giá trị kẽo phải ân hận. Tiền bạc đến, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng về tiền bạc đã hạnh thông, về mưu sự có quý nhân trợ giúp nhưng sao hạn xấu cẩn thận có tiểu nhân tranh phản. chưa có cơ hội thực hiện việc mới. Tình cảm gia đạo an vui.

Nhâm Ngọ (Mộc, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : có thuận lợi trong mọi mưu cầu, về tiền bạc không còn trắc trở bế tắc, nam mạng trong tình cảm gia đạo đôi lúc có ưu phiền, cẩn thận về tranh cãi hay tranh chấp sẽ gặp bất lợi. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên thuận lợi trong mọi mưu sự, tiền bạc đến, đề phòng tật bệnh không nên đi xa, gia đạo vui vẻ.

D8 Tuoi MuiTUỔI MÙI :

Tân Mùi (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng có chuyển biến trong mưu sự nhưng trong chiều hướng gặp trắc trở bế tắc, nam mạng trong tình cảm sẽ gặp gỡ nhưng chớ thái quá nên đề phòng bị lợi dụng, tiền bạc không như ý. Nữ mạng mọi sự gặp bế tắc vận xấu đề phòng về tiền bạc, và chưa nên thay đổi công việc vì vận hội tốt chưa có, tiền bạc, tình cảm có lo lắng. Cẩn thận trong di chuyển.

Kỷ Mùi (Hỏa, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tốt đẹp, mọi mưu sự đã có chuyển biến không còn bế tắc về tiền bạc, nên thực hiện các dự tính nếu có sẽ như mong muốn. Tình cảm có gặp gỡ chớ vội tin người. Nữ mạng vận hạn còn xấu, tuy tháng tốt nhưng không nên đầu tư việc mới, cần đề phòng các giấy tờ và vật có giá trị, vì còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản, gây tai tiếng, tình cảm vui vẻ.

Đinh Mùi (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tuy có biến chuyển trong mưu sự dù có quý nhân trợ giúp nhưng không thuận lợi về tiền bạc như mong đợi, tháng này chưa có cơ hội đầu tư nên sẽ không gặt hái thành quả tốt. Nữ mạng chưa có biến chuyển về mưu sự như mong muốn, công việc chớ nên thay đổi cứ việc cũ làm sẽ thuận lợi về tiền bạc. Tình cảm gia đạo an vui.

Ất Mùi (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng đã tốt đẹp nếu có mưu sự mới nên thực hiện sẽ thành công như mong đợi. Nam mạng công việc và tiền bạc đến trong may mắn và vui vẻ, cẩn thận khi di chuyển, có dự báo về xương cốt hay rối loạn tiền đình. Nữ mạng về công việc đang có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc không còn lo lắng ưu phiềnn dù vận xấu gặp Thái Bạch, có tin vui hay của hoạnh tài đến tay.

Quý Mùi (Mộc, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : nam mạng mọi sự có chuyển biến hạnh thông như ý, tuổi này có âm phù dương trợ nên về mưu sự tiền bạc nhiều may mắn, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng mọi mưu cầu về tài lộc chưa như ý,nhưng chưa đến nổi bi quan tuyệt vọng, cẩn thận khi di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt, máu huyết nên chữa trị kịp thời để lâu sẽ hao tổn nhiều.

D9 Tuoi ThanTUỔI THÂN :

Nhâm Thân (Kim, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tháng này tốt đẹp dù vận xấu, tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng không gặp thuận lợi trong công việc và tiền bạc, chỉ trong mức độ trung bình, nhưng có thể thực hiện dự tính mới. Nữ mạng mọi mưu sự đều được như ý, do có âm phù dương trợ nên đầu tư việc mới sẽ thành công, tuy vậy chớ tin người thái quá, đi xa tốt nhưng đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hoặc tiền.

Canh Thân (Mộc, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : mọi mưu sự đang trong chiều hướng gặp nhiều trắc trở hoặc bế tắc, về nam mạng mọi sự không được hạnh thông, chớ manh động vì vận hạn xấu tránh đầu tư việc mới cứ việc cũ mà làm sẽ có kết quả. Nữ mạng tháng này tuy có quý nhân trợ giúp nhưng không thuận lợi trong mọi mưu sự, chưa thể thay đổi như dự tính nếu có, đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tật bệnh về chân tay, tình cảm tài lộc có lắm ưu phiền.

Mậu Thân (Thổ, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này mưu sự việc mới không thuận lợi vì chưa có vận hội tốt, chớ vọng động đầu tư sẽ phải ân hận. Tiền bạc và tình cảm gặp nhiều lo lắng, ưu phiền. Nữ mạng tiền bạc đang bế tắc dù có âm phù dương trợ, phần lớn do tháng này khắc kỵ sẽ làm tản tài và có tiểu nhân lợi dụng, nên cẩn thận các giấy tờ và đồ vật có giá, dự báo gặp mất mát, tình cảm và tiền bạc đều không vui.

Bính Thân (Hỏa, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : công việc đang trong chiều hướng hạnh thông mang đến nhiều may mắn về tài lộc như ý, nhưng thấy may mà vọng động sẽ dễ dẫn đến thất bại vì vận hạn có sao Kế Đô chiếu cần cẩn thận tránh khoa trương, cứ theo việc cũ làm sẽ gặt hái kết quả. Tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng công việc và tiền bạc có quý nhân trợ giúp như mong đợi, tinh thần phấn chấn vui vẻ, tháng này có cơ hội tốt nên thực hiện dự tính, đề phòng tật bệnh về tay chân.

Giáp Thân (Thủy, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam mạng tháng khắc và cận xấu, mọi mưu cầu về tiền bạc không đưa đến kết quả, mọi mưu sự đều gặp trắc trở, gia đạo có tin xa. Nữ mạng tuy có quý nhận trợ giúp nhưng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc sẽ không thu hoạch như ý, gia đạo gặp lo lắng ưu phièn.

D10 Tuoi DauTUỔI DẬU :

Quý Dậu (Kim, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : nam mạng tháng tốt vận tốt nên về tiền bạc và công việc sẽ có nhiều biến động trong may nắn tốt đẹp, trong chiều hướng thuận lợi như dự định, tuy nhiên cẩn thận đề phòng có tiểu nhân tranh phản gây ưu phiền về tiền bạc đôi chút, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu chưa nên thực hiện công việc mới nếu có, tiền bạc đã hết bế tắc đạt sở cầu như ý, tình cảm chớ tin người, tránh đi xa, tránh tranh cãi.

Tân Dậu (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : thay vì có cuộc sống trong tháng bình thường như bao nhiêu hành Mộc khác, nhưng Thạch Lựu Mộc này mọi mưu sự vẫn còn trong chiều hướng chưa được hạnh thông, nam mạng có dự báo về tiền bạc gặp trắc trở nhưng “tiền hung hậu kiết”, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tình cảm tốt đẹp nhưng cẩn thận với đối tượng vì dự báo có tiểu nhân dòm ngó, chớ quá tin người, mọi mưu sự có âm phù dương trợ như ý, tiền bạc bình thường.

Kỷ Dậu (Thổ, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển về mưu sự nhưng trong chiều hướng không được tốt đẹp, công việc và tiền bạc đều bế tắc, và còn gặp tai tiếng thị phi, cố tránh gieo hạt tình cảm mới mà gia đạo bất hòa. Nữ mạng mọi mưu sự không nên thực hiện vì tháng xấu không có kết quả trái lại còn tản tài hao của, tiền bạc và tình cảm còn ưu phiền.

Đinh Dậu (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt vận tốt nên trong mọi mưu sự đều có kết quả như mong đợi, còn tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều hạnh thông may mắn tốt đẹp dù gâp vận xấu, nên thực hiện việc mới nếu có nhưng tránh manh động, cẩn thận với tật bệnh. Tình cảm gia đạo an vui. Tránh đi xa về miền sông nước.

Ất Dậu (Thủy, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : có chuyển biến về công việc trong mưu sự đang trong chiều hướng xấu dần với trắc trở bế tắc, nếu có dự tính mới không nên thực hiện, chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc. Nữ mạng do tháng kỵ nên các mưu sự và tiền bạc còn trắc trở bế tắc chưa hạnh thông như ý, cẩn thận với tật bệnh về tay chân nhức mỏi, trong gia đạo có tin.

D11 Tuoi TuatTUỔI TUẤT : đầu Tam Tai

Giáp Tuất (Hỏa, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : nam mạng tháng này có mưu sự nên thực hiện vì vận hội tốt và có quý nhân phù trợ sẽ có kết quả tốt đẹp về tài lộc mọi sự như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng về tiền bạc có hoạnh tài nhưngchớ tin người xung quanh, chớ tranh cãi, còn tiểu nhân dòm ngó lợi dụng, gặp tật bệnh nên chữa trị thì mau lành, tình cảm có gặp gỡ vui vẻ.

Nhâm Tuất (Thủy, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này mưu sự chưa có cơ hội thành công vẫn còn bế tắc, dù có âm phù dương trợ nhưng về tiền bạc và tình cảm chỉ trong mức độ bình thường. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc chưa có thay đổi nhưng chớ quá lo lắng, cứ công việc cũ thực hiện sẽ tốt hơn làm việc mới, tình cảm tuy có gặp gỡ vui vẻ nhưng cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hay tiền, gia đạo có tin.

Canh Tuất (Kim, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mọi mưu sự đã tốt đẹp nhưng chưa hoàn toàn như ý, nếu có việc mới nên thực hiện sẽ thành công, tình cảm gia đạo có tin vui. Nữ mạng tháng tốt nhưng nên đề phòng về miệng tiếng và tiền bạc, cẩn thận với vật có giá trị, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo an vui.

Mậu Tuất (Mộc, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này chưa có biến chuyển trong mưu sự nhưng không còn bế tắc về tiền bạc hay công việc, tình cảm gia đạo an vui, có tin đưa đến. Nữ mạng tháng này có thể thay đổi công việc, tuy không thuận lợi ngay về tiền bạc nhưng sẽ có kết quả về sau, tình cảm gia đạo có tin đến. Tránh di chuyển, đi xa, dự báo tật bệnh về máu huyết hay chân tay.

Bính Tuất (Thổ, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, và tài lộc chưa như mong đợi, không nên thực hiện việc mới vì vận hội tốt đã qua, tình cảm gia đạo có ưu phiền. Nữ mạng chưa có cơ hội tốt, không nên thực hiện dự tính sẽ thất bại nhiều hơn thành công như mong đợi, công việc và tiền bạc trắc trở, gia đạo gặp lo lắng ưu phiền.

D12 Tuoi HoiTUỔI HỢI :

Ất Hợi (Hỏa, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này mưu sự hay tiền bạc tiếp tục gặp may mắn hạnh thông, riêng nam mạng cẩn thận trong giao thiệp, tránh manh động trong giao dịch, tránh chỗ đông người, có tiểu nhân dòm ngó nhất là đối tượng lớn tuổi khác giới. Nữ mạng tháng tốt vận tốt nên mọi mưu đều đạt sở cầu như ý, tránh tranh cãi kẽo gặp tai tiếng, thực hiện mưu sự sẽ đạt kết quả như ý, tình cảm gia đạo an khang.

Quý Hợi (Thủy, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tháng xấu vận xấu nên mưu sự rủi nhiều hơn may, có dự tính mới chưa nên thực hiện sẽ gặp thất bại. Tiền bạc và tình cảm chỉ bình thường. Nữ mạng tuy có chuyển biến và có âm phù dương trợ trong công việc nhưng tháng xấu chưa gặp may mắn thuận lợi về tài lộc, trong tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin người, hoặc có tin xa đưa đến

Tân Hợi (Kim, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : dù năm gặp vận xấu nhưng mọi mưu sự gặp may mắn thành công tốt đẹp, đã có biến chuyển và đạt như ý, tiền bạc đến tay, tình cảm an vui, nam mạng có dự tính mới nên thực hiện vì vận hội tốt đã có. Nữ mạng mọi mưu sự mới nên thực hiện, tiền bạc vui vẻ và có hoạnh tài, tình cảm gia đạo an khang vui vẻ.

Kỷ Hợi (Mộc, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng gặp vận xấu yiu có biến chuyển cát hung trong chiều hướng may mắn, mọi mưu sự như ý, nhưng cũng sẽ gặp hao tài, công việc có âm phù dương trợ sẽ gặp nhiều may mắn, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng chưa nên thay đổi công việc dù có âm phù dương trợ, tháng xấu nên cẩn thận những vật có giá trị nếu không sẽ ân hận, tài lộc như ý, tình cảm đề phòng  bị tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh, tản tài.

Đinh Hợi (Thổ, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự nhưng trong chiều hướng bình thường, nên tài lộc thu 10 chi ra 8, 9 phần nên chỉ làm việc cũ sẽ có kết quả tốt hơn việc mới sẽ gặp tản tài vì năm có Kế Đô chiếu mạng nên trong giao thiệp chớ khoa trương tự mãm. Nữ mạng công việc và tài lộc có lo lắng, tình cảm gặp ưu phiền, đề phòng tật bệnh nên chữa trị ngay.

KHÔI VIỆT

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Lịch Vạn Sự Tháng 2/2016 (Kỳ 1)

Logo Lichvan su

Từ ngày 1/2/2016 đến ngày 15/2/2016

NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi)

Kiến CANH DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc tháng Giêng ÂL, đủ)

Ngày vào tiết LẬP XUÂN : 4/2/2016 (tức ngày 26 tháng 12 ÂL)

Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2016 (tức ngày 12 tháng 1 ÂL)

Hành : MỘC (Tùng Bá Mộc – Cây Tùng già) – Sao : Tâm

3- Am duong lich 2016-2

2 Tuoi SuuThứ hai – Ngày QUÝ SỬU – 1/ 2 tức 23/12 ÂL (T)

Hành MỘC – Sao Nguy – Trực Kiến

Khắc tuổi Can : Đinh Hợi, Đinh Tỵ – Khắc tuổi Chi : Ất Mùi, Tân Mùi.

TỐT : Thiên quý, Thiên ân, Yếu yên

Nên : đính hôn, dọn nhà, làm những việc nhỏ, việc cũ

XẤU : Vãng vong, Tiểu hồng sa, Thổ phù, Tam tang, Không phòng, Dương thác. Hắc đạo : Chu tước. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

3 Tuoi DanThứ ba – Ngày GIÁP DẦN – 2/2 tức 24/12 ÂL (T)

Hành THỦY – Sao THẤT – Trực TRƯ

Khắc tuổi Can : Canh Ngọ, Canh Tý – Khắc tuổi Chi : Mậu Thân, Bính Thân

TỐT : Nguyệt không, Thiên tài, U vi, Tuế hợp, Nhân chuyên, Kim quỹ

Nên : giao dịch, cầu tài, lợp mái nhà. thay đổi, chữa bệnh

XẤU : Sát chủ, Kiếp sát, Hoang vu, Địa tặc, Bát phong.

Cử : xuất hành, động thổ, khai trương, dọn nhà, xuất hành

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

4 Tuoi MaoThứ tư – Ngày ẤT MÃO – 3/2 tức 25/12 ÂL (T)

Hành THỦY – Sao BÍCH – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Tân Mùi, Tân Sửu – Khắc tuổi Chi : Kỷ Dậu, Đinh Dậu.

TỐT : Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Thời đức. Hoàng đạo : Kim đường.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Sát chủ, Thổ ôn, Thiên ôn, Tai sát, Quả tú.

Cử : cúng tế, cầu phước, dọn nhà, đính hôn

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

5 Tuoi ThinThứ năm – Ngày BÍNH THÌN – 4/2 tức 26/12 ÂL (T)

Hành THỔ – Sao Khuê – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, Mậu Thìn. – Khắc tuổi Chi : Mậu Tuất, Nhâm Tuất.

TỐT : Thiên mã, Bất tương

Nên : xuất hành, thay đổi, đi xa, dọn nhà

XẤU : Sát chủ, Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu, Hà khôi, Kim thần thất sát. Thổ cấm. Hắc đạo : Bạch hổ.

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

6 Tuoi RanThứ sáu – Ngày ĐINH TỴ – 5/2 tức 27/12 ÂL (T)

Hành THỔ – Sao LÂU – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi – Khắc tuổi Chi : Kỷ Hợi, Quý Hợi.

TỐT : Thiên thành, Âm đức, Mãn đức, Tam hợp . Hoàng đạo : Ngọc đường

Nên : chữa bệnh, cúng tế, cầu phước, làm những việc nhỏ

XẤU : Đại hao, Cửu không, Tội chí, Kim thần thất sát. Cô quả, Khô tiêu. Ngày Tam Nương

Cử : nhóm họp, giao dịch, khai trương, xuất hành, đính hôn, gả cưới

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

7 Tuoi NgoThứ bảy – Ngày MẬU NGỌ – 6/2 tức 28/12 ÂL (T)

Hành HỎA – Sao Vị – Trực ĐỊNH

Khắc tuổi Can : Không có – Tự hình : Giáp Ngọ, Bính Ngọ – Khắc tuổi Chi : Bính Tý, Giáp Tý.

TỐT : Minh tinh, Kính tâm, Giải thần, Ngũ hợp

Nên : an táng, chữa bệnh, vào đơn,

XẤU : Hoang vu, Nguyệt hỏa, Cửu thổ quỷ, Ly sào, Thiên lao.

Cử : xây bếp, lợp mái nhà, xuất hành, dọn nhà, đính hôn

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, HợI

8 Tuoi MuiChủ nhật – Ngày KỶ MÙI – 7/2 tức 29/12 ÂL (T)

Hành HỎA – Sao Mão – Trực Chấp

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Đinh Sửu, Ất Sửu.

TỐT : Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân, Ngũ hợp, Sát cống

Nên : cúng tếm cầu phước, xuất hành, thay đổi, an táng

XẤU : Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Trùng tang, Trùng phục. Hắc đạo : Huyền vũ. Ngày Nguyệt tận

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

9 Tuoi ThanThứ hai – Ngày CANH THÂN – 8/2 tức 1/1 ÂL (Đ)

Mùng 1 Tết Nguyên Đán

Xuất hành : Hướng Tài thần : Tây Nam – Hướng Hỷ thần : Tây Bắc

Hành MỘC – Sao TẤT – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Giáp Tý, Giáp Ngọ – Khắc tuổi Chi : Nhâm Dần, Mậu Dần.

TỐT : Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần, Phổ hộ, Dịch mã

Nên : thay đổi, xuất hành, đi xa

XẤU : Nguyệt phá, Trùng phục, Thiên lao.

Cử : tẩn liệm, an táng, vào đơn, gả cưới

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

10 Tuoi DauThứ ba – Ngày TÂN DẬU – 9/2 tức 2/1 ÂL (Đ)

Mùng 2 Tết Nguyên Đán

Xuất hành : Hướng Tài thần : Tây Nam – Hướng Hỷ thần : Tây Nam

Hành MỘC – Sao Chủy – Trực Nguy

Khắc tuổi Can : Ất Sửu, Ất Mùi – Khắc tuổi Chi : Quý Mão, Kỷ Mão.

TỐT : Nguyệt đức hợp, Phúc sinh, Cát khánh, Âm đức, Ngũ hợp, Sát cống

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên lại, Hoang vu, Nhân cách, Cô Quả. Hắc đạo : Huyền vũ.

Cử : động thổ, gả cưới, an táng

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

11 Tuoi TuatThứ tư – Ngày NHÂM TUẤT – 10/2 tức 3/1 ÂL (Đ)

Mùng 3 Tết Nguyên Đán

Xuất hành : Hướng Tài thần : chánh Tây – Hướng Hỷ thần : chánh Nam

Hành THỦY – Sao Sâm – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Bính Thìn, Bính Tuất, Bính Dần, Bính Thân – Khắc tuổi Chi : Bính Thìn, Giáp Thìn.

TỐT : Thiên đức hợp, Nguyệt không, Thiên hỉ, Thiên quan, Tư mệnh, Tam hợp, Hoàng ân, Trực tinh

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Nguyệt yếm, Cô thần, Quỷ khốc, Ly sào, Phi liêm đại sát. Ngày Tam Nương

Cử : xuất hành, đính hôn, gả cưới, cúng tế, cầu phước

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

12 Tuoi HoiThứ năm – Ngày QUÝ HỢI – 11/2 tức 4/1 ÂL (Đ)

Hành THỦY – Sao Tỉnh – Trực THÂU

Khắc tuổi Can : Đinh Tỵ, Đinh Hợi – Khắc tuổi Chi : Đinh Tỵ, Ất Tỵ.

TỐT : Thánh tâm, Ngũ phú, Uvi, Lục hợp, Mẫu thương, Ngũ hợp

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Kiếp sát, Địa phá, Hà khôi, Ly sàng, Đao chiêm sát. Hắc đạo : Câu trận.

Cử : xuất hành, động thổ, đi sông nước

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

1 Tuoi TyThứ sáu – Ngày GIÁP TÝ – 12/2 tức 5/1 ÂL (Đ)

Hành KIM – Sao Quỷ – Trực KHAI

Khắc tuổi Can : Canh Dần, Canh Thân – Khắc tuổi Chi : Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ

TỐT : Thiên quý, Thiên ân, Sinh khí, Ích hậu, Mẫu thương, Đại hồng sa. Hoàng đạo : Thanh long.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên cương, Thiên hỏa, Tai sát, Lỗ ban sát, Kim thần thất sát. Đao chiêm sát, Trùng tang. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : gác đòn dông, lợp mái nhà, dọn nhà, động thổ

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, HợI

2 Tuoi SuuThứ bảy – Ngày ẤT SỬU – 13/2 tức 6/1 ÂL (Đ)

Hành KIM – Sao Liễu – Trực Bế

Khắc tuổi Can : Tân Mão, Tân Dậu – Khắc tuổi Chi : Kỷ Mùi, Quý Mùi

TỐT : Thiên quý, Tuế hợp, Tục thế, Đại hồng sa. Hoàng đạo : Minh đường

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Hoang vu, Địa tặc, Hỏa tai, Nguyệt hư, Cô quả, Đại mộ, Hỏa tinh, Kim thần thất sát.Huyết chi, Huyết kỵ.

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

3 Tuoi DanChủ nhật – Ngày BÍNH DẦN – 14/2 tức 7/1 ÂL (Đ)

Hành HỎA – Sao TiNH – Trực KIẾN

Khắc tuổi Can : Nhâm Tuất, Nhâm Thìn – Khắc tuổi Chi : Giáp Thân, Nhâm Thân.

TỐT : Nguyệt đức, Nguyệt ân, Yếu yên, Phúc hậu, Thiên ân, Bất tương

Nên : khai trương, cầu tài, giao dịch

XẤU : Vãng vong, Thổ phù, Lục bất thành, Lôi công, Thiên hình, Kim thần thất sát. Ngày Tam Nương

Cử : mọi sự đều xáu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

4 Tuoi MaoThứ hai – Ngày ĐINH MÃO – 15/2 tức 8/1 ÂL (Đ)

Hành HỎA – Sao TRƯƠNG -Trực TRỪ

Khắc tuổi Can : Quý Tỵ, Quý Hợi – Khắc tuổi Chi : Ất Dậu, Quý Dậu

TỐT : Thiên đức, Thiên ân, Sát cống, Bất tương

Nên : làm những việc cũ, việc nhò

XẤU : Nguyệt kiến, Kim thần thất sát. Hắc đạo : Chu tước

Cử : động thổ, dọn nhà, đính hôn, vào đơn

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Logo le ky niem

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM TRONG THÁNG 2 DƯƠNG LỊCH

3/2/ 1930 :Thành lập Đảng Cộng sản VN

12/2/1947 : Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ

14/2 : Ngày lễ Tình Nhân (Valentine’s day)

27/2/1955 : Ngày Thầy thuốc Việt Nam

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM TRONG THÁNG GIÊNG LỊCH

2/1 : Ngày khởi nghĩa Lam Sơn (Mậu tuất – 1418)

2-30/1 : Hội Lồng Tồng (xuống đồng) của dân tộc Tày – Nùng khởi đầu mùa gieo trồng (chính lễ 8/1)

4- 6/1 : – Hội chùa Trăm Gian, Chương Mỹ, Hà Tây – Hội vật Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam – Hội pháo Đồng Kỵ, xã Đông Quang, huyện.Tiên Sơn, Bắc Ninh

5/1/1789 : Hội Đống Đa (Gò Đống Đa – Hà Nội)

5-10/1 : Hội vật Liễu đôi (Hội Thánh Tiên), Liễi đôi, Liêm túc, Thanh Liêm, Hà Nam (chính lễ 8/1)

6-8/1 : Hội Gióng, Phù linh, Sóc Sơn, Hà Nội

6-12/1 : Hội Cổ Loa (hội đền An Dương Vương), Cổ loa, Đông Anh, Hà Nội

6/1-15/3 : Hội chùa Hương, xã Đục Khê, huyện Mỹ Đức, Hà Tây. (Chính hội 15/2)

6-14/1 : Lễ hội La Cả, Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây.

6-7/1 : Hội Đông Hồ (làng tranh Đông Hồ), Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

8/1 : chợ Viềng, xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

10/1-T3 : Hội chùa Yên Tử (đến tháng 3 AL) Uông Bí – Quảng Ninh

11-12/1 : Lễ hội Trò Trám, Tứ xã, Lâm Thao, Phú Thọ

11-13/1 : Lễ đền Phù Đổng, Phù Ung, Ân Thi, Hưng Yên

12/1: Hội Gầu Tào của người Mông (tức đi chơi núi, chơi xuân, đi ngoài trời)

13/1 : Hội Lim Quan họ, xã Lũng Giàng, Tiên Sơn, Bắc Ninh – Hội rước Lợn (Heo), La Phù, Hoài Đức, Hà Tây.

14/1 : Hội đánh Phết, Hiền Quang, Tam Thanh, Phú Thọ (Tưởng nhớ nữ tướng Thiền Hoa của Hai bà Trưng.- Hội đền Dạ Trạch (Khoái Châu – Hưng Yên)

15/1 : Hội bà Chúa Kho, xã Vũ Ninh, Bắc Ninh – Ngày mất vua Lê Thánh Tông (1442 -1497)

15/1 : Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng) – Ngày Thơ Việt Nam

15-16/1 : Hội rèn Vân Giang, Nam Giang, Nam Trực, Nam Định

16/1 :  Hội đền vua Mai (Mai Thúc Loan) xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An – Trò tung Còn, hội xuân các dân tộc Mường, Tày,  Thái, Mông …

17/1 : Hội chùa Dâu (Thuận Thành – Bắc Ninh)

18/1 : Hội Côn Sơn, xã Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương

20/1 : Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

20-30/1 : Hội hoa Vị Khê (Điền Xá, Nam Trực, Nam Định.)

21/1 : Lễ hội Yên Tử, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh, tại núi Yên Tử

22/1: Lễ hội đua trải, Thừa Thiên Huế

22-27/1 : Chợ Kỳ Lừa, P. Đông Kinh, Lạng Sơn

Thiên Việt

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

NHỮNG CHUYỆN KINH DỊ CÓ THẬT

Logo kinh di 1

Logo kinh di 2NHỮNG TÊN SÁT NHÂN

GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT

ĐÁNG SỢ NHẤT THẾ GIỚI

Cảnh sát Brazil vừa bắt nghi phạm tình nghi đã giết hại ít nhất 42 người chỉ trong thập kỷ qua, khiến y trở thành một trong những sát thủ hàng loạt đáng sợ nhất.

1/- Ngày 10/12/2014, cảnh sát ở Rio de Janeiro (Brazil) đã bắt Sailson Jose das Gracas (26 tuổi) vì tình nghi giết người hàng loạt. Y đã sát hại 42 người chỉ trong một thập kỷ vừa qua. Khi đối mặt với các phóng viên tại đồn cảnh sát, y thừa nhận việc giết người là thú vui của mình.

Gracas thường nhắm tới các đối tượng phụ nữ da trắng, giết họ bằng cách đâm dao hoặc siết cổ đến chết. Cảnh sát cho biết Gracas không hề tỏ ra hối hận 9 Sat nhan 1mà còn nói “nếu tôi được thả tự do thì chắc chắn sẽ lại giết người”.

2/- Một sát thủ người Brazil khác, Pedro Rodrigues Filho, được cho là đã giết hơn 100 người. Cảnh sát đã xác định danh tính 71 nạn nhân thiệt mạng dưới tay Filho. Y lần đầu giết người khi 14 tuổi, rồi sau này ra tay hạ sát chính bố đẻ của mình.

Tòa án ở Brazil đã tuyên 128 năm tù với Filho, nhưng mức án tù cao nhất đối với một tội phạm ở nước này chỉ là 30 năm. Khi vào nhà giam, Filho thậm chí còn giết thêm 47 bạn tù.

3/- Alexander Pichuskhin (người Nga) còn có biệt danh là “sát thủ bàn cờ” vì y lên kế hoạch giết 64 người, tương đương với tổng số ô trên bàn cờ. Từ năm 1992 đến 2006, cảnh sát ước tính số nạn nhân của Pichuskhin ít nhất là 48 người, có thể đến 60 người.

Y chủ yếu nhắm vào những người đàn ông vô gia cư, chuốc rượu họ, sau đó hạ sát. Khi ra tòa vào năm 2007, Pichuskhin nói về lần đầu giết người của mình “rất giống với mối tình đầu,9 Sat nhan 2 không thể nào quên được”. Y đang thụ án tù chung thân.

4/- Andrei Chikatilo (người Nga) được gọi là Đồ tể vùng Rostov. Từ năm 1978 đến 1990, nhà điều tra cho biết Chikatilo đã tấn công tình dục, giết hại và phanh thây ít nhất 52 phụ nữ. Y nhận án tử hình năm 1992 và bị xử bắn vào năm 1994.

5/- Cảnh sát Ukraine bắt Anatoly Onoprienko vào năm 1996. Họ cho biết số nạn nhân chết dưới tay Onoprienko lên đến 52 người trong giai đoạn 1989 đến 1996. Y nhận án tù chung thân, nhưng qua đời vào năm 2013 vì đau tim.

6/- Gary Leon Ridgway là một trong những sát thủ giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ. Cảnh sát cho biết Ridgway đã giết ít nhất 48 người, dù y tuyên bố số nạn nhân đến 71 người. Nạn nhân của Ridgway chủ yếu là gái mại dâm. 9 Sat nhan 3Một tòa án ở Seattle đã tuyên án tù chung thân với Ridway vào năm 2003 và không cho cơ hội ân xá.

7/- John Wayne Gacy thường hóa trang thành một chú hề trong những buổi tiệc của trẻ em hoặc tiệc gây quỹ từ thiện ở Chicago. Từ năm 1972 đến 1978, Gacy đã xâm phạm tình dục và giết ít nhất 33 nam thanh niên. Tòa án tuyên mức án tử hình với Gacy vào năm 1980, y ra pháp trường vào năm 1994.

8/- Từ năm 1974 đến 1978, Ted Bundy đã hạ sát ít nhất 30 người trên toàn nước Mỹ, dù một số nguồn tin nói số nạn nhân thực sự của Bundy hơn 100 người. Bundy thường đánh đập nạn nhân dã man rồi siết cố đến chết. Trước khi bị xử tử bằng ghế điện vào năm 1989, cảnh sát cho biết Bundy khai rằng những bộ phim khiêu dâm mang tính bạo lực đã hình thành hành vi giết người “kinh tởm đến mức không thể nói ra” của y.

9/- Luis Garavito là một sát thủ khét tiếng ở Colombia. Garavito từng bị bạo hành trong quá khứ. Cảnh sát tình nghi Garavito đã giết hơn 400 nạn nhân, chủ yếu là trẻ em đường phố. Tuy nhiên, trong bản khai tội chính thức, Garavito chỉ thừa nhận y đã giết hơn 140 trẻ em trong vòng 5 năm. Cảnh sát bắt Garavito vào năm 1999. 9 Sat nhan 4Y đang thi hành án tù 60 năm.

10/- Nhân viên bảo vệ người Brazil, Tiago Gomes da Rocha, đã nhận tội giết hại 39 người. Các nạn nhân chủ yếu là người vô gia cư, phụ nữ, người chuyển giới và người đồng tính. Y thường lái xe máy đến gần các nạn nhân, hét to “ta là cướp đây”, rồi bắn họ nhưng không lấy đi vật gì.

11/- Sát thủ người Indonesia, Ahmad Suradji, tin rằng việc giết người sẽ giúp y có được phép lạ. Dưới vỏ bọc của một người gây giống gia súc, Suradji tiếp cận và giết hại ít nhất 42 phụ nữ bằng cách siết cổ. Cảnh sát tin rằng con số nạn nhân thực sự có thể đến 70 hoặc 80 người. Tòa án tuyên án tử hình với Suradji vào năm 1998. Y bị xử bắn năm 2008.9 Sat nhan 5

12/- Yang Xinhai có biệt danh là sát thủ quái vật ở Trung Quốc. Y đã giết 67 người khi xông vào nhà họ lúc đêm khuya chỉ trong 3 năm kể từ năm 2000. Hung khí của Xinhai thường là rìu hoặc dao pha lớn (để xẻ thịt). Xinhai nói động cơ gây án là để trả thù việc bị bạn gái bỏ rơi. Y bị xử bắn vào năm 2004.

13 /- Tòa án ở Nam Phi đã kết tội Moses Sithole vì giết hại 38 người trong giai đoạn 1994 – 1995. Thủ đoạn của Sithole thường là dụ dỗ những cô gái trẻ, hứa hẹn sẽ giúp các cô có việc làm tốt, sau đó y cưỡng hiếp, tra tấn các nạn nhân rồi hạ sát họ. Mức án tù của Sithole lên đến hơn 2.400 năm. (theo Zing)

Mafia 2NHỬNG VỤ ÁN MẠNG RÙNG RỢN

TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI

Cho đến nay, một số vụ án mạng rùng rợn trong lịch sử vẫn nằm trong màn đen bí ẩn, hung thủ vẫn chưa phải đền tội.

1/- Gã sát nhân giết người theo bảng chữ cái

Gã sát nhân giết người theo bảng chữ cái đã gieo rắc hoang mang sợ hãi, làm chấn động khu vực xung quanh Rochester, New York, Mỹ. Vào đầu những năm 1970, một loạt vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra và có những điểm tương đồng và trở thành một trong những vụ án mạng rùng rợn trong lịch sử.

Cụ thể, 3 nạn nhân đều là những cô gái trẻ: Carmen Colon, Michelle Maenza, và Wanda Walkowicz. Nạn nhân đều có hai chữ cái đầu trong tên lặp lại. Các nạn nhân đều bị giết hại tại một thị trấn có chữ cái đầu trùng 9 An mang 1với chữ cái trong tên họ của mỗi người như Carmen Colon bị giết ở Churchville; Wanda Walkowicz bị sát hại tại Webster và Michelle Maenza bị giết ở Macedon.

Những đối tượng tình nghi được đưa vào diện điều tra như người chú của Carmen, Kenneth Bianchi và nhiếp ảnh gia địa phương Joseph Naso. Tuy nhiên, giới chức trách đều không thể tìm thấy bằng chứng buộc tội những người này. Cho tới nay, vụ án mạng rùng rợn này vẫn là một bí ẩn và hung thủ vẫn chưa bị bắt.

2/- Sát nhân sưu tầm xương người

Vào tháng 2/2009, một chú chó phát hiện bộ xương người ở phía tây Mesa, Albuquerque, New Mexico. Đây là bằng chứng đầu tiên hé mở tên sát nhân bí ẩn, bệnh hoạn được đặt biệt danh “kẻ thích sưu tầm xương người”. 9 An mang 2Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để tìm ra hung thủ, trấn an dư luận xã hội.

Căn cứ vào những mẩu xương tìm thấy tại hiện trường, cơ quan điều tra xác nhận đó là xương của 11 nạn nhân xấu số. Hầu hết nạn nhân trong số đó là gái mại dâm. Điều đặc biệt là hung thủ không để lại bất cứ bằng chứng phạm tội nào như hung khí gây án hay mẫu ADN để có thể nhận dạng danh tính gã sát nhân bệnh hoạn. Mặc dù đã bắt giữ một số kẻ tình nghi và mở nhiều cuộc điều tra nhưng cho đến nay cảnh sát vẫn chưa phá được vụ án rùng rợn này.

3/- Giết hàng chục phụ nữ bằng tất lụa

Tháng 7/1962, tờ Boston Herald đưa tin, một kẻ lạ mặt đã giết 4 phụ nữ ở Boston, Mỹ gây hoang mang dư luận. Chuỗi án mạng này chưa dừng khi kể từ năm 1962 – 1964, 13 phụ nữ khác trong độ tuổi 19 – 85 và đều sống ở Boston bị sát hại hết sức dã man. Số nạn nhân ngày càng tăng lên nhưng cảnh sát 9 An mang 3chưa có những tiến triển trong cuộc điều tra truy bắt hung thủ.

Theo thông tin của cảnh sát, hung thủ dùng tất lụa để siết cổ các nạn nhân cho đến khi tắt thở. Đa số nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi chết. Đến tháng 10/1964, cảnh sát Mỹ bắt giữ Albert DeSalvo vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ tại nhà riêng. Tại cơ quan điều tra, DeSalvo đứng ra nhận tội giết hại 17 phụ nữ ở Boston. Tuy nhiên, lời khai của y có nhiều điểm không trùng khớp thêm vào đó kết quả xét nghiệm ADN lấy từ các vụ án mạng trên không thuộc cùng một người. Kẻ thủ ác sát hại 17 phụ nữ ở Boston trên cho đến nay vẫn là một bí ẩn lớn. (Tâm Anh theo TRT)

9 Kinh di 115 CÂU CHUYỆN KINH DỊ

CÓ THẬT

A đọc cũng phải rùng mình

Hàng ngày, trên thế giới xảy ra hàng tá những câu chuyện huyền bí và kỳ lạ. Dù bạn có tin hay không thì những câu chuyện dưới đây cũng sẽ làm bạn nổi da gà bởi những tình tiết li kỳ của chúng.

1/. Zona Sue : Người phụ nữ này là nỗi sợ của không ít dân vùng Greenbrier, miền Tây bang Virginia. Bà bị người chồng độc ác vũ phu của mình, Erasmus Stribbling Trout Shue sát hại vào năm 1897.

Bà bị đánh đến bầm dập cả người và gãy cả cổ, nhưng không một ai tìm ra được bằng chứng để buộc tội người chồng thô bạo kia. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Erasmus đã bị bắt giữ và kết án. Người ta đồn rằng, do chết quá oan khuất Zona đã báo mộng cho mẹ để người mẹ trình báo với cảnh sát các chứng cứ điều tra.

2/. Marie Laveau : Người phụ nữ này là một tu sĩ vùng New Orleans Voodoo vào giữa thập kỷ 80. Bà đáng sợ cả trong lúc còn sống và lúc chết. Từ khi bà qua đời, người ta hay thấy những hiện tượng kỳ quái như tiếng khóc âm ỉ trong đêm hay bóng người lúc ẩn lúc hiện. Ngôi mộ của bà được coi là một trong những nơi ám ảnh nhất ở New Orleans.

3/. Kate Morgan : Người phụ nữ trẻ tuổi này đã ám ảnh cả vùng bờ biển Coronado ở California. Năm 1892, người ta thấy cô đã qua đời với một viên đạn xuyên qua đầu và một khẩu súng trong tay cô, 9 Kinh di 2nhưng cuộc điều tra cho thấy viên đạn lại không khớp với khẩu súng.

Cái chết oan khúc của cô có lẽ vẫn làm cô vương vấn với thế giới trần gian. Thậm chí ngày nay, nhân viên khách sạn cho biết họ thi thoảng vấn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ này lảng vảng đi lại trong những hành lang của khách sạn.

4/. The Bell Witch : Câu chuyện về cái chết bí ẩn và sự hồi sinh của Bell Witch chính là niềm cảm hứng cho tác giả viết nên cuốn tiểu thuyết Blair Witch Project. Bell Witch đã ám ảnh đại gia đình nhà Bells, khủng bố và quấy nhiễu nhiều thế hệ gia đình, bao gồm cả cha mẹ và trẻ con. Bell Witch đã thường xuyên “ghé thăm”, thậm chí còn dày vò cô con gái và chồng của nhà Bell cho đên khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ mới thôi.

9 Kinh di 3

5/. Dolly Madison : Vợ của James Madison, Dolly dường như rất muốn gắn bó với Nhà Trắng, Mỹ. Sau khi qua đời, hình bóng của cô vẫn lảng vảng nơi đây và ám ảnh những người ở đó. Hiện nay, Dolly vẫn trông nom vườn hoa hồng của mình tại đây.

6/. Resurrection Mary : Trên một đoạn đường gần nghĩa trang Resurrection ở Justice, bang Illinois, thi thoảng người ta nhìn thấy một cô gái có đôi mắt xanh, tóc vàng hoe lảng vảng trên đường. Những ai qua đây đều không khỏi rùng mình vì cô gái thường Hon ma 11vẫy tay xin đi nhờ xe, nhưng cứ đi đến nghĩa trang là cô lại biến mất.

7/. Chloe tại đồn điền Myrtle : Có ít nhất 12 con ma tại đồn điền Louisiana’s Myrtles, trong đó, nổi tiếng nhất là Chloe, một nô lệ của nhà Clark và Sara Woodruff. Chloe đã bị ông chủ của mình cắt tai vì tội nghe trộm và bị ép làm nô lệ tình dục.

Để trả thù, cô đã tẩm thuốc độc vào chiếc bánh sinh nhật, hại chết Sara và 2 cô con gái của ông ta. Cuối cùng Chloe đã bị kết tội và bị xử treo cổ.

8/. Richard Miller : Nhà hát Guthrie của bang Minneapolis đã bị ám ảnh bởi một chàng tai trẻ, người đã tự sát vào ngày 05 tháng 02 năm 1967. Richard Miller rất yêu thích công việc chỉ chỗ ngồi của mình trong nhà hát, hắn đã tự sát bằng cách bắn vào đầu mình tại một bãi gửi xe và được chôn cất khi vẫn mặc đồng phục của nhà hát.

Cho đến khi nhà hát bị phá bỏ năm 2006, công nhân tại đây thường xuyên sởn tóc gáy khi nhìn thấy bóng dáng Miller9 Kinh di 4 đi lại trong lối đi 18, trên các sàn diễn và Queen’s Box.

9/. Elizabeth Pratt : Người phụ nữ này đến từ Ft.Miflin, PA, là vợ của một trung sĩ công an. Bà đã khóc cạn nước mắt khi mất đi đứa con trai và cô con gái nhỏ tuổi vì bệnh sốt rét. Bà sau đó cũng qua đời vì căn bệnh này. Cho đến ngày nay, người ta vẫn nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của bà, tiếng hét ghê rợn đến nõi hàng xóm nơi đây phải gọi cả cảnh sát.

10/. Toni Jo Henry : Toni là gái mại dâm và cũng là kẻ giết người đầu tiên là nữ phải chịu án tử hình bằng ghế điện. Cô đã giúp chồng mình, Harold “Arkie” Burks vượt ngục, sau đó khủng bố một chiếc ô tô trên đường và bắn vào đầu người tài xế tên là Joseph P. Calloway. Toni sau khi bị xử tử hình đã quay lại ám ảnh trụ sở quan tòa nơi cô bị kết án.

11/. Prince Suleyman : Năm 1801 trong một khu phố cổ Pháp tại New Orleans, Prince Suleyman (hay còn gọi là Sultan) có một ngôi nhà rất đẹp. Anh ta rất thích thuốc phiện, 9 Kinh di 5ngoài ra còn giam giữ và tra tấn rất nhiều phụ nữ và các bé trai tại hậu cung của mình.

Vào một đêm, gia đình hắn bị sát hại và Sultan đã bị chôn sống tại sân sau ngôi nhà. Từ đó người ta nói rằng ngôi nhà cùng với sân sau đã bị ám ảnh đến tận ngày nay.

12/. Mickey the Sailor : Ear Inn, một trong những quán bar lâu đời nhất New York, là nơi trú ngụ của Mickey, linh hồn của một thủy thủ. Hắn sống trong quán bar từ năm 1950 và qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bây giờ, hắn ám ảnh tất cả những người phụ nữ, đốt lửa và thậm chí còn làm cạn kiệt pin của các điện thoại di động.

13/. William Sketoe : Vào thời điểm cuối cuộc nội chiến, Reverend Sketoe đã bị buộc tội vì tội phản bội các bang ly khai và bị treo cổ bởi một đám đông gần sông Choctawhatchee. Hố chôn Reverend ngay tại nơi treo cổ trở thành nơi đáng sợ nhất cho đến ngày nay.

9 Kinh di 6

14/. Theodosia Burr : Con gái của Aaron Burr đã bước lên Patriot, một chiếc thuyền của New York, vào tháng 9 năm 1812 và mất tích từ đó. Hiện nay, linh hồn của cô vẫn còn lảng vảng ở bờ Outer Banks, nơi cuối cùng cô xuất hiện khi còn sống.

15/. Joseph Forepaugh : oseph là một thương gia buôn bán hàng hóa khô. Vào những năm 1802, ông thuê một người giúp việc để chăm sóc dinh thự của ông, người đã phải lòng Joseph và bị vợ của ông bắt gặp khi họ đang ân ái trong phòng riêng.

Khi phát hiện ra mình đã mang thai, Molly đã tự sát. Sau đó không lâu, Joseph cũng tự kết liễu đời mình trong dinh thực của ông. Ngày nay, người ta nói rằng bóng hình của ông và Molly đã ám ảnh tất cả tài sản của ngôi nhà. (theo Viralnova)

Hot hoangLẠNH GÁY NGHE CHUYỆN

“S GIẢ CÕI ÂM” BÁO ĐIỀM G

Những câu chuyện truyền miệng ở vùng đất biên viễn về các “sứ giả cõi âm”, sứ giả thần chết, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy rợn người.

Những câu chuyện truyền miệng ở vùng đất biên viễn về các sứ giả cõi âm“, sứ giả thần chết, không thể lý giải nổi bằng khoa học, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy rợn người lo sợ.

Bao đời nay, đồng bào Tày ở xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đều cho rằng loài báo hoa mai, sóc, quạ có khả năng tiên đoán được sự chết chóc. Họ tin vào điều đó bởi từng có nhiều người thoát chết nhờ sự báo trước của một trong ba loài vật này.

Minh chứng là cách đây không lâu, có một thanh niên ở bản 9 Diem go 1Khuông thoát chết nhờ loài báo hoa mai báo điềm “gở”. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện này, chúng tôi đã gặp gỡ các già làng, trưởng bản khắp vùng Thông Huề để tìm lời giải đáp.

Bản làng bị “ám” vì “sứ giả cõi âm”

Cách thành phố Cao Bằng khoảng 50 km, khuất sau con đèo Khau Liêu vừa được Nhà nước xẻ đá, làm đường là bản Khuông. bản Khuông hiện ra với cánh đồng mấp mô sau những ruộng lúa vừa mới thu hoạch. Theo tìm hiểu của người viết, bản Khuông chính là nơi có người thoát chết vì được loài báo hoa mai báo trước.

Ngôi nhà anh Triệu Văn Long (25 tuổi) ở bản Khuông hiện ra sau các vườn cây vầu, ở phía chân núi Phia Rác. Theo người dân nơi đây, chính anh Long là thanh niên may mắn thoát chết sau khi nhìn thấy loài báo hoa mai. Anh Long thuật lại : “Từ nhỏ tôi đã nghe các cụ kể về loài báo bí ẩn này rồi. Lớn lên tôi cũng chẳng tin điều đó lắm, cho đến khi dân bản Khuông xôn xao vì cái chết của một người tên Văn, có sự xuất hiện của báo hoa mai thì tôi mới thấy nghi ngờ”.

Theo lời kể của anh Long, buổi sáng hôm đó thời tiết cũng khá lạnh, anh cùng 3 người bạn cầm bao tải lên đồi Khau Liêu để đào quặng. 9 Diem go 2Anh Long bảo : “Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà trong bao tải tôi vẫn không có một cân quặng nào. Lúc đó, tôi bèn đánh liều chui vào miệng hang ở gần đó xem thế nào. Bất giác, tôi nghe thấy tiếng động xột xoạt ở bên ngoài. Tôi quay mặt ra thấy một con báo hoa mai đang nhìn chằm chằm vào trong hang. Chưa kịp nghĩ ra điều gì thì con vật vụt chạy. Nhớ lời các cụ kể tôi lập tức rời khỏi hầm quặng…”.

Và trùng hợp là, ngay sau khi anh Long rời khỏi hầm, có một tiếng động lớn rồi đất đá đổ xuống lấp kín miệng hang. Sau khi thoát chết, người dân ở trong làng cho rằng anh Long “cao số” nên mới thoát như vậy. Người khác lại bảo, chính con báo hoa mai đó đã báo hiệu sự chết chóc cho anh Long kịp rời khỏi hang.

Ông Nông Văn Phù (70 tuổi) cũng là người bản Khuông cho biết : “Từ lúc nhỏ tôi cũng đã nghe người già nói nhiều về loài báo hoa mai này rồi. Ngoài ra, còn có loài quạ, sóc bay cũng có khả năng tiên đoán những điều xui xẻo, tai ương.

Tuy nhiên, loài báo tiên đoán chính xác và sợ hơn hai con vật trên rất nhiều. Nó rất hiếm khi xuất hiện nhưng hễ mỗi lần xuất hiện là chắc chắn có chuyện. Hơn nữa, người dân nơi đây còn lo sợ bị chúng ăn thịt nếu không may gặp phải. Cũng như mọi người ở đây, tôi cho rằng tính dự đoán của loài báo hoa mai cực kỳ chính xác. 9 Diem go 3Và tôi tin vào chuyện này nhưng không thể giải thích được căn cớ vì sao lại vậy”.

Mặc dù người dân nơi đây không giải thích được những điều bí ẩn về báo hoa mai nhưng quan niệm của họ về loài vật báo hiệu điều xui xẻo, chết chóc này đã trở nên quen thuộc. Thậm chí, không chỉ riêng đối với người dân xã Thông Huề mà ở tỉnh vùng sơn cước này rất nhiều nơi cũng tin rằng như vậy. Thế mới có chuyện mỗi khi nhìn, nghe thấy sóc bay, quạ kêu, báo hoang xuất hiện, người dân lại cho rằng ở bản sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Những chuyện huyền bí

Những năm gần đây, người dân xã Thông Huề đã tìm đủ mọi cách để săn tìm, lý giải sự huyền bí của loài vật này sau khi con bò nhà anh Triệu Văn Lạnh (48 tuổi) bị thú rừng xẻ thịt, hút máu trong thung lũng cách đây hơn hai năm trước. Khu rừng mà người làng bản Khuông hàng ngày thả trâu bò ngày càng xuất hiện nhiều thợ săn không chuyên.

Họ cho rằng, chính loài báo hoang là “thủ phạm” khiến bò chết và phải săn bằng được bởi vì nó là mối nguy hiểm của dân làng. Hơn nữa, loài vật này rất có giá trị, nhất là khi đem bán cho thương lái ở Trung Quốc. Theo cánh thợ săn, loài báo có một điều khó giải thích bởi khi giơ súng tự chế ra bắn lại không nổ.

Cũng theo các cụ cao niên ở bản Khuông, báo hoa mai từng là nỗi khiếp sợ của người bản Tày bởi chúng chuyên ăn thịt người và các động vật khác. Một số hộ gia đình ở làng Lang Lài, xã Thông Huề vì thường xuyên thả trâu bò vào rừng sâu nên cũng bị loài hổ, báo bắt mất. Khi họ tìm đến thì chỉ còn bộ xương của con vật nhà mình. Dân bản Khuông sợ đến nỗi không dám vào rừng trồng ngô, kiếm củi.

Đồng bào người Tày tin rằng con quạ, con sóc và loài báo hoa mai đều là “sứ giả cõi âm”. Nếu một trong ba con vật này xuất hiện thì chắc chắn bản làng sẽ gặp tai ương hoặc chết chóc. Người bản Khuông lấy cái chết bí ẩn của hai thanh niên Trương Văn Văn và Nông Văn Tú để chứng minh cho sự linh thiêng của loài báo này. Họ lấy cái chết của anh Nông Văn Bào, bà Vân, ông Mần đề lý giải cho tiếng hú linh thiêng của loài sóc bay.9 Diem go 4Và ba loài vật này đều là điềm gở cho sự chết chóc.

Người bản Khuông đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc gió thổi tốc mái vì có liên quan đến loài báo hoa mai cách đây hơn 3 tháng trước. Theo người dân, đã có người nhìn thấy báo hoa mai xuất hiện ở khu thung lũng gần làng vài hôm trước khi bị hứng chịu gió lốc.

Người thì cho rằng chính loài vật này đã báo hiệu trước tai ương cho dân làng. Có người lại suy luận, báo hoa mai đã gieo họa cho người bản Khuông vì từ trước đến giờ làng này chưa lần nào bị gió lốc làm thiệt hại nhiều tài sản như vậy. Vì vậy, câu chuyện báo hoa mai báo hiệu điều xui xẻo, chết chóc luôn được người dân truyền tai cho nhau từ bản này sang bản khác.

Cho đến thời điểm này chưa hề có tài liệu khoa học nào nói về sự linh thiêng của loài báo hoa mai. Lâu nay, người dân vùng núi họ quan niệm sự xuất hiện của loài báo này là điều xui xẻo, chết chóc nhưng nó chỉ mang tính dân gian. Một điều cần lý giải thêm nữa là, nếu sự thật không có chuyện như vậy thì vì sao lại có những lời đồn, nhất là trong các bản làng người Tày theo dạng “không có lửa thì làm sao có khói?”.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã tìm đến gặp ông Nông Văn Mần (68 tuổi) là người biết nhiều điều bí ẩn ở xã Thông Huề. Ông Mần làm nghề phụ thầy Tào chuyên đi làm lễ ma chay nên hay tiếp xúc, nghe nhiều chuyện ma mị.

Ông Mần cho biết : “Chuyện người dân đồn thổi về loài báo hoa mai báo hiệu điềm gở thì đã có từ lâu. Hồi tôi còn thanh niên cũng đã từng thấy nó một lần nhưng không hề có vấn đề gì. Làm nghề thầy Tào tôi nghe nhiều chuyện ma quỷ và họ cứ cho rằng tôi nói chuyện được với thần linh, hồn phách mà sự thật không phải như vậy. 9 Diem go 5Đó là mình thực hiện theo phong tục nghi lễ ma chay, mãn tang, mừng nhà mới… Tôi xem trên ti vi thấy họ nói về hổ, báo nhiều nếu có thật thì đã chết hết rồi”.

Theo các nhà khoa học, hiện tượng này là do con người phát ra một làn sóng từ não với những tần số khác nhau, tựa như làn sóng phát ra như đài phát thanh. Khi một người sắp chết, làn sóng trong cơ thể người đó trở nên yếu ớt và phát ra một tần số rất phù hợp với “đài bắt sóng” của con quạ. Riêng đối với người vừa chết, làn sóng trong người vẫn còn phát ra nhưng rất yếu. Trong cả hai trường hợp này, chỉ có con quạ là cảm nhận được và “bắt sóng” làn sóng đó tìm đến người chết. Chim cũng tương tự như báo, có thể đây là do sóng giao thoa giữa người và vật.

Sự thật về chuyện này chưa ai dám khẳng định, nhưng mỗi khi loài vật này xuất hiện người dân vùng sơn cước lại một phen hoang mang, lo sợ. Trong tiềm thức của người dân họ vẫn tin loài báo có khả năng dự báo tương tự như loài quạ và sóc bay. Và những câu chuyện về “sứ giả coi âm” luôn được người đời lưu truyền cho nhau nghe. Họ cho đây là loài vật có lợi bởi tính dự báo, cũng có người cho rằng đó là sự xui xẻo bởi vì chúng xuất hiện nên mới có người chết hay gặp tai ương. (theo Báo Pháp luật Việt Nam)

Xuân Mai tổng hợp chuyển tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 282 other followers